Oddelenie kultúry a komunikácie

Riadenie Oddelenia kultúry a komunikácie spadá pod kompetenciu zástupcu starostu mestskej časti Bratislava-Lamač

Ing. Matúš Harmaňoš, MBA
E-mail: matus.harmanos@lamac.sk  

Súčasťou Oddelenia kultúry a komunikácie sú nasledovné referáty:

 • Referát kultúry a športu

Mgr. Dominika Engler, DiS. art.
E-mail: kultura@lamac.sk; engler@lamac.sk

 • Referát komunikácie

Mgr. Marína Gorghetto
E-mail: komunikacne@lamac.sk; marina.gorghetto@lamac.sk

 • Referát činnosti odborných komisií a miestneho zastupiteľstva

E-mail: matus.harmanos@lamac.sk 

 • Miestna knižnica Lamač

E-mail: kniznica@lamac.sk

Tu vybavíte:

Referát kultúry a športu organizuje spoločenské podujatia na území mestskej časti, v ktorých mestská časť figuruje ako organizátor príp. spoluorganizátor. Zabezpečuje správu a krátkodobý nájom nebytových priestorov v Kine Lamač, Spoločenskom centre Lamač a tiež koordináciu využívania kaplnky sv. Rozálie. V oblasti športu vedie harmonogram využívania športovísk. Pod referát spadá aj Miestna knižnica Lamač.

Referát komunikácie zabezpečuje spoluprácu mestskej časti s médiami, pripravuje tlačové správy a vyhlásenia, zabezpečuje komunikáciu s obyvateľmi, pripravuje podklady na verejné vyhlásenia a prejavy zástupcov mestskej časti a zabezpečuje komunikáciu aktivít organizovaných mestskou časťou a miestnym úradom. Zabezpečuje redaktorské práce, inzerciu i vydávanie magazínu Lamačan. 

Referát činnosti odborných komisií a miestneho zastupiteľstva zabezpečuje komunikáciu s poslancami, poskytuje im informácie a odbornú pomoc pri výkone ich funkcie, vedie prehľad o rokovaniach odborných komisií a miestneho zastupiteľstva, zabezpečuje úlohy súvisiace s aktivitami volených zástupcov mestskej časti.

Náplň pracovných činností:

Oddelenie zabezpečuje najmä plnenie nasledovných úloh:

 • spracováva koncepciu rozvoja kultúry v podmienkach mestskej časti za účelom zvyšovania úrovne v danej oblasti
 • organizuje a zabezpečuje všetky kultúrne a spoločenské podujatia organizované mestskou časťou
 • programovo a dramaturgicky riadi a usmerňuje kultúrne a spoločenské podujatia organizované mestskou časťou alebo podujatia organizované inými inštitúciami pokiaľ sa konajú na území mestskej časti,
 • spolupracuje s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy, ostatnými mestskými časťami a ďalšími inštitúciami pri zabezpečovaní a rozvíjaní kultúrneho života v mestskej časti,
 • zabezpečuje evidenciu usporiadateľov verejných, kultúrnych a športových podujatí a evidenciu kultúrnych pamiatok mestskej časti,
 • koordinuje a zabezpečuje procesy v rámci krátkodobého nájmu nebytových priestorov v objekte Kina Lamač a Spoločenského centra Lamač ako aj harmonogram nájmu ihrísk a športovísk v správe/vlastníctve mestskej časti,
 • zabezpečuje prevádzku Miestnej knižnice Lamač,
 • vizuálne a grafické spracovanie všetkých médií/informačných nosičov určených na propagáciu najmä spoločenských, kultúrnych a športových podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných mestskou časťou,
 • vyhotovenie záznamov miestneho zastupiteľstva a ich postprodukciu,
 • zabezpečuje vydávanie magazínu Lamačan,
 • komunikáciu mestskej časti smerom k občanovi prostredníctvom internetovej stránky mestskej časti a formou oficiálnych sociálnych sietí.


Referát kultúry a športu

kultura@lamac.sk

Referát komunikácie

komunikacne@lamac.sk

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.