Centrum služieb GIS Lamač

Centrum služieb GIS Lamač

Úlohou Centra služieb GIS, ktoré je súčasťou Oddelenia vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb je priestorové vizualizovanie textových a číselných dát a poskytovanie informácií ich vyjadrením na mape, čím je pre samosprávu a používateľov systému nápomocný pre pochopenie vzťahov a súvislostí v území. Umožňuje reagovať na udalosti a intuitívne ich mapovať prostredníctvom zdieľania máp na počítačových zariadeniach. GIS vie pracovať s priestorovou informáciou. Tam kde sa predtým používali analógové mapy, nastupujú geografické informačné systémy. Digitálne dáta sa na rozdiel od papierových podkladov rýchlejšie a ľahšie aktualizujú.

Kvalita priestorových informácií ovplyvňuje celý systém. Okrem toho, že údaje v databázach slúžia predovšetkým našej mestskej časti, takéto údaje sa dajú následne poskytovať aj iným subjektom. Dátový model bude zahŕňať všetky oblasti, ktoré mestská časť spravuje a kde má význam pracovať s geografickou informáciou. Významným prínosom môže byť GIS v oblastiach dopravy, životného prostredia, územného plánovania, školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí.

Z aktuálne existujúcich a už nasadených aplikácií v našej mestskej časti možno spomenúť poskytovanie informácií o parkovacích miestach v území s režimom vyhradeného parkovania a bilancie obsadenosti jednotlivých lokalít, monitoring výskytu motorových vozidiel nespôsobilých na prevádzku v cestnej premávke, rozmiestnenie detských ihrísk a športovísk spolu s popisom ich vybavenia, poskytovanie základných údajov o demografických dátach  súvisiacich s mestskou časťou, histórii a súčasnosti národnej kultúrnej pamiatky – Kaplnky sv. Rozálie a informácie  o rozmiestnení malých odpadkových košov.


Centrum služieb GIS Lamač
Tel: 02/6478 0065
gis@lamac.sk

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.