Kontakty

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-LAMAČ

Malokarpatské námestie 9
841 03  Bratislava-Lamač

E-mail: info@lamac.sk
Tel: + 421 2 6478 0065
Tel: + 421 2 6478 1581

Potrebujete poradiť, podať žiadosť, nahlásiť udalosť, pomôcť?
Kontaktujte nás na nižšie uvedených e-mailových adresách:

Klientske centrum Lamač

Centrum sociálnych služieb Lamač

Senior linka Lamač

Dispečing MČ Lamač

KLIENTSKE CENTRUM LAMAČ

Naše Klientske centrum Lamač je vám k dispozícií na týchto e-mailových adresách, podľa situácie, ktorú chcete riešiť

KANCELÁRIA STAROSTU A PREDNOSTU

Kancelária starostu, zástupcu starostu a prednostu je pre vás k dispozícií na adrese: kancelaria@lamac.sk. Spojí sa s vami vedúca tejto kancelárie a navrhne spôsob riešenia vašej žiadosti. Primárny a rýchlejší spôsob komunikácie je však vašu požiadavku adresovať priamo na adresu podľa oblasti ktorú riešite, prípadne ak ste  v týchto kontaktoch nenašli cieľovú adresu pošlite váš e-mail na: podatelna@lamac.sk

DANE A POPLATKY

Riešite daň za psa, záber verejného priestranstva, poplatok za rozvoj či inú povinnú platbu voči samospráve? Napíšte nám na adresu: dane@lamac.sk

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB LAMAČ

Centrum sociálnych služieb Lamač je vám k dispozícií na adrese: socialne@lamac.sk. Môžete sa na nás obrátiť ak potrebujete poradiť s umiestnením do sociálneho zariadenia, stravovaním pre seniorov, poskytujeme sociálne poradenstvo, opatrovanie v domácnosti, posudkovú činnosť pre rozhodnutia o odkázanosti klienta na sociálnu službu a pomoc pre ľudí v núdzi.

STAVEBNÝ ÚRAD

Zamestnanci stavebného úradu sú k dispozícií na adrese: stavebnyurad@lamac.sk

VNÚTORNÁ SPRÁVA

Ak ste nájomcom v priestoroch, ktorých prenajímateľom je mestská časť a potrebujete riešiť zmluvné podmienky, prípadne iné právne náležitosti zmluvného vzťahu obráťte sa so svojou žiadosťou na adresu: vnutornasprava@lamac.sk

HOSPODÁRSKA SPRÁVA

Referát správy majetku, ktorý zabezpečuje starostlivosť o nehnuteľnosti vo vlastníctve alebo správe mestskej časti je vám k dispozícií.  Napíšte na adresu: hospodar@lamac.sk

ÚZEMNÝ ROZVOJ

Potrebujete územnoplánovaciu informáciu o budúcom využití územia, resp. parcely z hľadiska platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, navrhované funkčné využitie, záväzné regulatívy a obmedzenia pre realizáciu výstavby v danom území? Informáciu vám poskytneme na adrese: uzemnyrozvoj@lamac.sk

DOPRAVA

Zvláštne užívanie komunikácie, vjazd do územia, kolízne situácie v statickej alebo dynamickej doprave na území mestskej časti. Napíšte nám na: doprava@lamac.sk

Hlásenia ohľadne nutnosti výmeny resp. úpravy časti vozovky z dôvodu jej poškodenia hláste na: vytlky@lamac.sk

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Témy týkajúce sa životného prostredia adresujte podľa zamerania na nižšie uvedené adresy:

KOMUNÁLNE SLUŽBY LAMAČ

Podnety na údržbu verejných priestranstiev či už v letnej alebo zimnej sezóne je potrebné adresovať na adresu: komunalnesluzby@lamac.sk. Vedúca tohto úseku sa bude nimi zaoberať.

DETSKÉ IHRISKÁ

Vaše podnety týkajúce sa detských ihrísk a športovísk adresujte na: ihriska@lamac.sk

REZERVÁCIA ŠPORTOVÍSK

Rezervovať športovisko si môžete na adrese: vca@lamac.sk

ŠKOLSTVO

Mestská časť Lamač je zriaďovateľom Základnej školy Malokarpatské námestie 1 a Materskej školy Heyrovského 4 a elokovaného pracoviska na Malokarpatskom námestí 6. Tieto školské zariadenia majú právnu subjektivitu, to znamená, že vaše otázky môžete smerovať i priamo na tieto zariadenia. Ak však máte záujem zaslať podnet priamo na zriaďovateľa môžete tak urobiť na adresu: skolstvo@lamac.sk

Ste vy alebo vaše dieťa stravníkom v školskej jedálni základnej alebo materskej školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti a potrebujete nám zaslať mail? Urobte tak na adresu: jedalen@lamac.sk

KULTÚRA A KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM

Ak máte záujem o krátkodobý nájom nebytových priestorov v Kine Lamač a v Spoločenskom centre Lamač píšte na Referát kultúry a športu, ktorý má v náplni i organizáciu spoločenských podujatí: kultura@lamac.sk

MAGAZÍN LAMAČAN

Napíšte nám Váš názor, návrh na tému, príspevok do magazínu Lamačan.  Redakcia magazínu Lamačan je prístupná na adrese: lamacan@lamac.sk.

Máte v pláne inzerovať v našom magazíne Lamačan? Napíšte nám na adresu: inzercia@lamac.sk

 MIESTNA KNIŽNICA LAMAČ

Návštevníci Miestnej knižnice Lamač môžete komunikovať s našim zamestnancom na adrese: kniznica@lamac.sk

DOBROVOĽNÍCTVO

Chcete sa stať dobrovoľníkom a pomôcť tak pri akciách organizovaných mestskou časťou? Napíšte nám na adresu: dobrovolnictvo@lamac.sk


                                                                            

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.