Komisia pre informatizáciu a komunikačnú stratégiu

Zloženie komisie

PredsedaMatúš Harmaňošposlanec
PodpredsedníčkaPetronela Klačanskáposlankyňa
ČlenoviaRastislav Daniš 
 Mária Horecká 
 Ján Kolar 
 Matej Marcin 
 Slavomíra Šubrtová 
Tajomník zamestnanec mestskej časti Bratislava – Lamač

Náplň práce komisie

  1. spolupodieľa sa na tvorbe komunikačnej stratégie mestskej časti;
  2. navrhuje opatrenia na zefektívnenie a automatizáciu procesov miestneho úradu mestskej časti a vyjadruje sa ku koncepčným otázkam ich smerovania