Komisia pre informatizáciu a komunikačnú stratégiu

Komisia bola zrušená a jej členovia odvolaní uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač č. 27/2021/VIII časť C zo dňa 15.04.2021.“

Náplň práce komisie

  1. spolupodieľa sa na tvorbe komunikačnej stratégie mestskej časti;
  2. navrhuje opatrenia na zefektívnenie a automatizáciu procesov miestneho úradu mestskej časti a vyjadruje sa ku koncepčným otázkam ich smerovania