Veľkokapacitné kontajnery

Veľkoobjemný komunálny odpad a klasický odpad z domácností môžete priniesť na Zberné miesto Pod násypom 19.
V prípade rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov (VKK) na území našej mestskej časti v budúcnosti budete včas informovaní.

Podmienky uloženia odpadu do VKK

  1. Veľkokapacitné kontajnery (VKK) slúžia všetkým obyvateľom (nie sú pristavované pre potreby jednotlivca).
  2. VKK slúži na uloženie objemového odpadu z domácností ako je napríklad starý nábytok (postele, sedačky, kuchynské linky a pod.).
  3. Veľkorozmerný odpad (nábytok) musí byť rozložený, nie v celosti !!! (kvôli šetreniu miesta)
  4. Je zakázané preplňovať VKK (v prípade preplnenia nebudú vyvezené).
  5. Do VKK je prísne zakázané vhadzovať stavebný odpad, elektroodpad, nebezpečný a toxický odpad, bioodpad ako aj staré PNEUMATIKY
  6. Každý občan je povinný dodržiavať čistotu a poriadok okolo miesta pristavenia.
  7. Každý občan je povinný konať v súlade zo zákonom č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (zákon o odpadoch) a tak isto v súlade s platným VZN MČ BA – Lamač č. 3/2009 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti v znení neskorších predpisov
  8. Každý občan, ktorý nedodrží platné normy a zákony môže byť POKUTOVANÝ.


Kam s pneumatikami

Opotrebované pneumatiky dnes odovzdáte v ktoromkoľvek pneuservise, u predajcu pneumatík alebo automobilov a na zberných miestach určených obcou. Tieto subjekty sú totiž povinné postarať sa o ich likvidáciu, recykláciu alebo materiálové či energetické zhodnotenie. Každé takéto miesto označené ako „miesto spätného odberu pneumatík” je povinné prijať všetky druhy pneumatík, bez ohľadu na miesto ich kúpy, značku alebo veľkosť. Všetky poplatky na likvidáciu sú totiž zahrnuté v predajnej cene pneumatík.


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.