Hlásenie v miestnom rozhlase

Poplatky za hlásenie v miestnom rozhlase

  • Pozvánky na akcie, ktoré sa konajú v Lamači a organizujú ich Občianske združenia a kluby pôsobiace v Lamači  sa nespoplatňujú
  • Oznam o pohrebe sa nespoplatňuje 
  • Komerčný oznam (predajné akcie) - 7,- EUR (vyhlasuje sa 2x)
  • Nekomerčný oznam (súkromné osoby) - 3,- EUR (vyhlasuje sa 2x)