Potvrdenie o daňovom nedoplatku

Potvrdenie od správcu dane sa zvyčajne vydáva pre fyzické osoby na účely získania štátneho občianstva a pre právnické osoby v prípade likvidácie, alebo konkurzu spoločnosti. Správca dane však toto potvrdenie vydá aj pre iné účely, príp. aj bez určenia účelu.

Poplatky

  • Fyzické osoby (FO) – 3,00 EUR(poplatok sa neuplatňuje, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho zväzku SR)
  • Právnické osoby (PO) – 9,50 EUR

Potrebné doklady/dokumenty - Fyzická osoba

  • občiansky preukaz
  • cestovný doklad
  • povolenie na pobyt

Potrebné doklady/dokumenty - Právnická osoba

  • občiansky preukaz poverenej osoby
  • IČO

Legislatíva