Efektívne využívanie voľného času

Voľný čas je vo všeobecnosti vnímaný ako čas, ktorý zostáva po splnení všetkých povinností súvisiacich s vykonávaním a prípravou do práce a návštevou školy. Počas voľna si môžete dopriať oddych, regeneráciu psychických a fyzických síl, uvoľnenie či zábavu. Aktivity vykonávané počas voľného času vám prinesú uspokojenie a celkový prospech aj tým, že vám umožňujú stretávať sa s inými ľuďmi a vytvárajú priestor pre vašu sebarealizáciu. Podstatné je nezabúdať na to, že voľný čas je potrebné zmysluplne vypĺňať v každom veku, pretože  je jedným z najdôležitejších zdrojov rozvoja každého človeka. Možností trávenia voľného času je mnoho, stačí si len vybrať, čo je pre vás príjemné, vyhovujúce, či prospešné a tiež finančne dostupné. Môžete buď využiť ponuku rôznych inštitúcií a zariadení, ktoré organizujú rôzne voľnočasové aktivity a podujatia buď jednorazové alebo opakované alebo si sami môžete vymyslieť vlastnú voľnočasovú aktivitu doma, či v prírode.  Svoj voľný čas môžete využiť aj spoznávaním historického a kultúrneho dedičstva a krásnej prírody na úpätí Malých Karpát.