Bedmintonový klub Spoje Bratislava

Bedminton sa začal v Lamači hrávať v roku 1977, keď bola otvorená nová škola. Od tohto roku začala aj príprava detí v krúžkoch pod vedením trénerov z bedmintonového oddielu TJ Spoje Bratislava, ktorých cieľom bolo vyhľadávať talenty a získavať ich do svojich radov.

 V súčasnosti pracujú krúžky na ZŠ Malokarpatské nám. trikrát do týždňa – tréningy sú rozdelené podľa výkonnosti detí na tri skupiny od začiatočníkov po najlepších hráčov. Prihlásiť sa dá u vedúceho krúžkov F.Guldana. Deti, ktoré majú vážnejší záujem o tento šport, môžu vstúpiť do Bedmintonového klubu Spoje Bratislava a zúčastňovať sa súťaží na Slovensku a v zahraničí. Najlepší vek na začatie prípravy detí s cieľom dosiahnuť neskôr úspechy v súťažiach je 9-10 rokov. Za 40 rokov činnosti krúžkov sa s bedmintonom zoznámili stovky lamačských detí a množstvo z nich sa stalo úspešnými športovcami. Do dnešného dňa sa dvanástim z nich  podarilo vystúpiť na najvyšší stupeň v rámci Slovenska – stať sa majstrom SR v niektorej z vekových kategórií.

 Pre tých, ktorí sa s bedmintonom stretli zatiaľ len na kúpalisku, uvádzame, že bedminton je riadny súťažný šport, dokonca olympijský od OH v Barcelone 1992. Na svete sú najlepší hráči v Ázii (Čína, Indonézia, Malajzia, Kórea), v Európe v Dánsku, kde je bedminton národným športom. Na Slovensku sa bedminton hrá súťažne od roku 1962. Hrajú sa súťaže zmiešaných družstiev (Extraliga, II.-IV.liga, juniori, žiaci) a turnaje jednotlivcov Grand Prix a majstrovstvá Slovenska vo vekových kategóriách najmladší žiaci, mladší žiaci, starší žiaci, mladší dorast, starší dorast, dospelí a veteráni. V roku 2008 sa po prvý raz podarilo kvalifikovať sa na OH v Pekingu slovenskej hráčke Eve Sládekovej z Trenčína. Jej úspech zopakovala v roku 2012 Monika Fašungová štartom na OH v Londýne. Teší nás to o to viac, že Monika bola šesť rokov členkou nášho oddielu a učila sa základy bedmintonu v našej školskej telocvični !

Bedmintonový klub Spoje poriada tradične koncom školského roku na ZŠ na Malokarpatskom námestí žiacke bedmintonové majstrovstvá Bratislavy. Súťaže vyššej úrovne bohužiaľ v Lamači nie je možné poriadať, pretože obidve školské telocvične z priestorových dôvodov nevyhovujú súťažným podmienkam.

Kontakt:        

RNDr. Filip Guldan, CSc.
tréner mládeže BK Spoje Bratislava
vedúci bedmintonových krúžkov v Lamači
Studenohorská 30, 841 03 Bratislava
č.tel. zam. 0906 171 420
e-mail  filip.guldan@socpoist.sk