Pomník sv. Cyrila a Metoda

V páse zelene pri budove Miestneho úradu bola v r. 2013 ,pri príležitosti 1150 výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Moravu, odhalená drevená socha. Ide o súsošie solúnskych bratov vyrezané z rozmerného lipového kmeňa. Bratia sú tu zobrazení ako starí muži, v dlhých rúchach pevne zovierajúci kríž, ktorý ich vysoko prevyšuje. Socha je osadená do kamenného podstavca s informačnou tabuľkou. Autorom súsošia je rezbár Dušan Šarkan z obce Veľké Teriakovce v rimavsko-sobotskom okrese. Rezbár Dušan Šarkan je známy predovšetkým ako tvorca betlehemov. Jeden z nich púta pozornosť aj v jeho záhrade v miestnej časti Vrbovce. Niektoré jeho výtvory putujú aj po Slovensku. Vyhotovil aj viacero zastavení Krížovej cesty a aj sochy sv. Cyrila a Metoda. Jedna z nich je ozdobou priestoru Malokarpatského námestia v Lamači. Sochu Cyrila a Metoda daroval MČ Bratislava-Lamač zo svojej vlastnej zbierky Lamačský rezbár Matej Smrek.