Výzva na predkladanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu na rok 2021

26.04.2021

Dňom 26.4.2021 mestská časť Bratislava-Lamač vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu.


Žiadosť si môže podať občan s trvalým pobytom v Lamači – nepodnikateľ alebo právnická osoba - občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť spôsobnosťou v mestskej časti Bratislava-Lamač.

Žiadateľovi je možné poskytnúť dotáciu v maximálnej výške 2000 eur. 

Účel dotácie je určený najmä na zveľadenie verejného priestoru, podporu či tvorbu nového podujatia (kultúrne, športové) prípadne službu pre obyvateľov mestskej časti, ktoré na základe posúdenia komisie pre PR spĺňajú stanovené kritériá a sú predložené na hlasovanie verejnosti. 

Výzva na predkladanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu na rok 2021

Smernica č. 3/2019 o pravidlách participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač

Výzva na predkladanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu na rok 2021