Rodičov škôlkarov a školákov otestujeme v sobotu 10. apríla

08.04.2021

Mestská časť Bratislava-Lamač ako zriaďovateľ Materskej školy na Heyrovského ulici č. 4 a jej elokovaného pracoviska na Malokarpatskom námestí č. 6 obnovuje  od 12. apríla prevádzku oboch zariadení v plnom rozsahu.
Preto sme pre rodičov v sobotu 10. apríla operatívne pripravili možnosť antigénového testovania na prítomnosť koronavírusu v našom Mobilnom odberovom mieste v Športovej hale Lamač Na barine 15/A.
Pre rodičov detí navštevujúcich základnú školu bude vyhradený termín od 8:00 do 12:00. Vedenie základnej školy rodičom oznámi detaily prostredníctvom Edupage. Pre rodičov detí navštevujúcich materskú školu bude vyhradený termín od 13:00 do 15:00.
Pre všetkých rodičov bude na mieste k dispozícii zamestnanec mestskej časti z Inšpekcie verejného poriadku, na ktorého sa môžu obrátiť a ktorý bude usmerňovať prichádzajúcich záujemcov.
Radi by sme v tejto súvislosti upozornili na skutočnosť, že v sobotu budeme na  MOM Lamač testovať popri rodičoch detí  aj riadne objednaných záujemcov. Prosíme vás preto o trpezlivosť a ohľaduplnosť.

Rodičov škôlkarov a školákov otestujeme v sobotu 10. apríla