Parkovanie v Lamači od 1. januára 2021

Mestská časť Bratislava-Lamač upravuje od 01.01.2021 doterajší systém parkovacej politiky, ktorého súčasťou bude aj nové zónové dopravné značenie. Hlavným cieľom mestskej časti je odstrániť väčšinu zvislého dopravného značenia naakumulovaného v lokalitách s vyhradeným parkovaním, čím sa prispeje k zatraktívneniu uličných pohľadov v exponovaných miestach.

Súčasťou zmien je aj vydávanie nových parkovacích kariet, ktoré obdrží každý žiadateľ o nájom parkovacieho miesta pri podpise zmluvy a umiestni ju na palubnú dosku svojho motorového vozidla tak, aby bola viditeľná pri pohľade zvonka cez čelné sklo auta.

Každý žiadateľ, s ktorým bude uzatvorený dodatok k zmluve o nájme parkovacieho miesta alebo nová zmluva, zaplatí ročné nájomné vo výške:

  • 220,- EUR ak sa jedná o fyzickú osobu;
  • 420,- EUR ak sa jedná o právnickú osobu.

Žiadne ďalšie poplatky napr. súvisiace s vodorovným alebo zvislým dopravným značením žiadateľ nie je povinný uhrádzať. Osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP/ŤZP-S spolu s vydaným parkovacím sú od platby nájomného oslobodené.

Formulár žiadosti o nájom

Formulár vo formáte DOCX (zaslať spolu s vlastnoručným podpisom ako scan v prílohe e-mailovej správy alebo odovzdať v klientskom centre)

Formulár vo formáte PDF (zaslať spolu s vlastnoručným podpisom ako scan v prílohe e-mailovej správy alebo odovzdať v klientskom centre)

Formulár žiadosti o ukončenie nájmu

Formulár vo formáte DOCX (zaslať spolu s vlastnoručným podpisom ako scan v prílohe e-mailovej správy alebo odovzdať v klientskom centre)

Formulár vo formáte PDF (zaslať spolu s vlastnoručným podpisom ako scan v prílohe e-mailovej správy alebo odovzdať v klientskom centre)

Legislatíva

Úplné znenie VZN č. 6/2014 o podmienkach prenájmu parkovacích miest (PDF)

Parkovanie v Lamači od 1. januára 2021

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.