Oznámenie o výberových konaniach - Lamač

Mestská časť Bratislava-Lamač prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu Referent rozvoja a investičných činností 

Miesto práce
Mestská časť Bratislava-Lamač

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
ihneď

Mzdové podmienky (brutto)
Nástupný plat 1070 EUR + nárast platu po skončení skúšobnej lehoty + odmeny

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Územný rozvoj:
• vydáva stanoviská k projektovým dokumentáciám pre všetky stavebné aktivity na území mestskej časti Bratislava – Lamač v rámci ktorých je mestská časť účastníkom konania, resp. dotknutou organizáciou v rámci pripravovaných investičných akcií v stavebnom konaní (nové stavby, zmeny stavieb, odstránenie stavieb a pod.),
• vydáva územnoplánovacie informácie
• spolupracuje pri príprave architektonických súťaží; architektonických, urbanistický a dopravných štúdiímestskej časti Bratislava – Lamač
• spolupracuje pri tvorbe koncepčných, strategických, programových a územnoplánovacích dokumentov mestskej časti Bratislava – Lamač, Hl. m. SR Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja,
• zabezpečuje aktivity vyplývajúce z účasti v pracovných skupinách vytvorených MÚ
• informuje verejnosť a investorov o územnom rozvoji mestskej časti,

Investičná činnosť:
• podieľa sa na tvorbe koncepcie a zámerov mestskej časti v oblasti výstavby, dopravy a technickej infraštruktúry,
• vykonáva realizáciu a ukončenie stavieb a ich odovzdanie užívateľom, ktorých investorom je mestská časť Bratislava – Lamač,
• koordinuje a zabezpečuje prípravnú fázu investičných akcií,
• poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní inžinierskej činnosti, spolupracuje pri získaní podkladov a pri riešení majetkoprávnych vzťahov k pozemkom a pri získaní vyjadrení a povolení v územnom konaní, stavebnom konaní cez realizačný projekt až po vydanie kolaudačného rozhodnutia, prípadne pri ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác vykonávaných mestskou časťou,
• zabezpečuje spracovanie projektových dokumentácii pre realizáciu investičných projektov ktorých investorom je mestská časť,
• zabezpečuje rekonštrukciu, modernizáciu a technické zhodnotenie a výstavbu objektov patriacich do majetku mestskej časti,
 • zabezpečuje technický dozor pri investičnej činnosti mestskej časti.


Zamestnanecké výhody, benefity

• stravovacie poukážky v hodnote 4,50 EUR
• poskytovanie stravovacích poukážok aj za obdobie dovolenky
• 37,5 hod. týždenný pracovný čas
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa – odbor urbanizmus, architektúra, priestorové plánovanie

Kontakt
Kontaktná osoba: Ľubica Kučerová
E-mail: personalne@lamac.sk 


Mestská časť Bratislava-Lamač prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu Referent rozpočtu a účtovníctva 

Miesto práce
Mestská časť Bratislava-Lamač

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Mzdové podmienky (brutto)
Nástupný plat 1070 EUR + nárast platu po skončení skúšobnej lehoty + odmeny

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• vedenie účtovníctva zameraného na verejnú správu v zmysle právnych predpisov SR (vedomosť právnych predpisov a postupov v oblasti rozpočtových pravidiel a financovania verejnej správy)

• príprava a sledovanie rozpočtu vrátane vyhodnocovania jeho plnenia podľa rozpočtovej a funkčnej klasifikácie

• zabezpečovanie, organizácia, kontrola včasného a správneho obehu účtovných dokladov v zmysle interných predpisov, kontrola vecných a formálnych náležitostí účtovných dokladov

• príprava metodických pokynov a interných smerníc usmerňujúce mechanizmy týkajúce sa účtovníctva

• inventarizácia aktív a pasív organizácie vrátane vypracovania inventúrneho súpisu majetku

• zostavovanie účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a účtovných výkazov

• spolupráca s rozpočtovými organizáciami pri konsolidácii a vzájomných vzťahoch

• zostavenie návrhu záverečného účtu

• zabezpečovanie účtovníctva a rozpočtovníctva v systéme RIS.SAM, spracovanie výkazov o plnení rozpočtu v systéme RIS.SAM

• vybavovanie bežnej korešpondencie v rámci pridelenej oblasti


Zamestnanecké výhody, benefity

• stravovacie poukážky v hodnote 4,50 EUR
• poskytovanie stravovacích poukážok aj za obdobie dovolenky
• 37,5 hod. týždenný pracovný čas
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce


Informácie o výberovom konaní

Znalosť špecifík účtovania a rozpočtovania verejnej správy je výhodou, nie však podmienkou pre uchádzača.


Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa


Kontakt
Kontaktná osoba: Ľubica Kučerová
E-mail: personalne@lamac.sk 
Oznámenie o výberových konaniach - Lamač

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.