Oznam o poskytovaní služieb v 52. a 53. kalendárnom týždni

15.12.2020

Klientske centrum miestneho úradu v dňoch 21.12. - 23.12.2020, 28.12. - 29.12.2020 a 31.12.2020 nebude poskytovať svoje služby. Konzultačné hodiny zamestnancov odborných útvarov v uvedenom období sú pozastavené. Dňa 30.12.2020 budú služby vrátane konzultačných hodín poskytované v plnom rozsahu.

Centrum sociálnych služieb Lamač v dňoch 21.12. - 23.12.2020, 28.12. - 31.12.2020 nebude poskytovať svoje služby. V naliehavých prípadoch vyžadujúcich sociálnu krízovú intervenciu volajte SENIOR linku 0951 277 384.

Miestna knižnica Lamač neposkytuje v dňoch od 11.12. - 29.12.2020 svoje služby.

Oznam o poskytovaní služieb v 52. a 53. kalendárnom týždni