Fungovanie Klientskeho centra od 8. marca

05.03.2021

Klientske centrum Lamač od 8. marca obnovuje - za zvýšených hygienických opatrení - poskytovanie svojich služieb v pracovných dňoch nasledovne:

Pondelok  8:00 – 18:00
Utorok 8:00 – 14:30
Streda 8:00 – 18.00
Štvrtok 8:00 – 14:30
Piatok  8:00 – 14:30

Prezenčné konzultačné hodiny zamestnancov odborných útvarov sú pozastavené. Na prípadné konzultácie na diaľku využite elektronické kontakty uvedené tu. Centrum sociálnych služieb Lamač v budove Zdravotného strediska na Malokarpatskom námestí 2 obnovuje - za zvýšených hygienických opatrení - poskytovanie služieb v pracovných dňoch nasledovne:

Pondelok  8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
Streda 8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 

V naliehavých prípadoch kontaktujte v čase úradných hodín telefonicky:
Klientske centrum Lamač pre všeobecné informácie

  • 02/647 80 065

Senior linka Lamač pre krízové sociálne situácie

  • 0951 277 384

Dispečing Lamač - slúži ako pohotovostná linka pre núdzové situácie

  • 0948 337 317

Fungovanie Klientskeho centra od 8. marca