Fungovanie Klientskeho centra od 22. februára

06.02.2021

Aktualizácia - 19. februára

Klientske centrum Lamač od 22. februára čiastočne obnovuje - za zvýšených hygienických opatrení - poskytovanie svojich služieb v pracovných dňoch nasledovne:

Pondelok 10.00 – 18.00 hod.
Utorok 08.00 – 14.30 hod.
Streda 10.00 – 18.00 hod.
Štvrtok 08.00 – 14.30 hod.
Piatok 08.00 – 14.30 hod.

Prezenčné konzultačné hodiny zamestnancov odborných útvarov sú pozastavené. Na prípadné konzultácie na diaľku využite elektronické kontakty uvedené na stránke www.lamac.sk. Centrum sociálnych služieb Lamač čiastočne obnovuje poskytovanie služieb v naliehavých sociálnych prípadoch vyžadujúcich krízovú intervenciu telefonicky prostredníctvom SENIOR linky Lamač 0951 277 384 v čase úradných hodín.

Fungovanie miestneho úradu od 8. februára
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač, Klientske centrum Lamač a Centrum sociálnych služieb Lamač sú od 08.02.2021 do odvolania zatvorené.
Prezenčné konzultačné hodiny zamestnancov odborných útvarov v uvedenom období sú pozastavené. Na prípadné konzultácie na diaľku využite elektronické kontakty uvedené na www.lamac.sk.
V naliehavých prípadoch kontaktujte v čase úradných hodín telefonicky:
Klientske centrum Lamač pre všeobecné informácie

  • 02/647 80 065

Senior linka Lamač pre krízové sociálne situácie

  • 0951 277 384

Dispečing Lamač - slúži ako pohotovostná linka pre núdzové situácie

  • 0948 337 317

Fungovanie Klientskeho centra od 22. februára