Obmedzenie poskytovania služieb miestneho úradu od 12. júla

09.07.2021

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač, Centrum sociálnych služieb Lamač a Miestna knižnica Lamač obmedzujú svoju činnosť z dôvodu čerpania dovolenky nasledovne:

*Klientske centrum Lamač
Prevádzka Klientskeho centra Lamač je upravená nasledovne: od 12.7 do 16.7 a od 2.8. do 6.8. je zatvorené.

*Poskytovanie konzultácií odbornými zamestnancami
Konzultácie poskytované odbornými zamestnancami sú v dňoch od 12.7 do 16.7 a od 2.8. do 6.8. pozastavené.

*Centrum sociálnych služieb Lamač
Centrum sociálnych služieb Lamač je v dňoch od 12.7 do 16.7 a od 2.8. do 6.8.  zatvorené.
V naliehavých prípadoch vyžadujúcich sociálnu krízovú intervenciu volajte SENIOR linku 0951 277 384.

*Miestna knižnica Lamač
Miestna knižnica Lamač je v dňoch od 12.7 do 16.7 a od 2.8. do 6.8. zatvorená

Obmedzenie poskytovania služieb miestneho úradu od 12. júla