Obmedzenie poskytovania služieb miestneho úradu

03.01.2021

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač obmedzuje svoju činnosť z dôvodu zákazu vychádzania vyhláseného Uznesením vlády SR č. 808 zo dňa 31.12.2020 nasledovne:

  • Klientske centrum Lamač

Prevádzka Klientskeho centra Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač je upravená nasledovne: od 04.01.2021 do 22.01.2021 je zatvorené.

  • Konzultácie odbornými zamestnancami 

Konzultácie poskytované odbornými zamestnancami sú v dňoch od 04.01.2021 do 22.01.2021 pozastavené.

  • Centrum sociálnych služieb Lamač

Centrum sociálnych služieb Lamač je v dňoch od 04.01.2021 do 22.01.2021 zatvorené.
V naliehavých prípadoch vyžadujúcich sociálnu krízovú intervenciu volajte SENIOR linku 0951 277 384.

  • Miestna knižnica Lamač

Miestna knižnica Lamač je v dňoch od 04.01.2021 do 22.01.2021 zatvorená


Tieto opatrenia sú súčasťou prevencie pred ochorením COVID-19.

Obmedzenie poskytovania služieb miestneho úradu