Konzultácie prebiehajú prostredníctvom predchádzajúceho objednania

29.09.2021

  • Konzultácie poskytované Centrom sociálnych služieb Lamač prebiehajú od 29.9.2021 až do odvolania v čase riadnych úradných hodín v dňoch pondelok a streda výlučne prostredníctvom predchádzajúceho telefonického (resp. elektronického) objednania.V naliehavých prípadoch vyžadujúcich sociálnu krízovú intervenciu volajte SENIOR linku 0951/277 384.Toto opatrenie je súčasťou prevencie pred ochorením COVID-19.
  • Konzultácie poskytované zamestnancami odborných útvarov prebiehajú od 29.9.2021 až do odvolania v čase riadnych úradných hodín v dňoch pondelok a streda výlučne prostredníctvom predchádzajúceho telefonického (resp. elektronického) objednania. Na komunikáciu so zamestnancami mestskej časti sa odporúča využívať prioritne elektronické a telefonické kontakty zverejnené na adrese www.lamac.sk. Toto opatrenie je súčasťou prevencie pred ochorením COVID-19.


Konzultácie prebiehajú prostredníctvom predchádzajúceho objednania