Fungovanie Miestnej knižnice Lamač od 8. februára

08.02.2021

Poskytovanie služieb pre používateľov Miestnej knižnice Lamač od 8.2.2021:

  • Výpožičné služby – rezervácia knižničných dokumentov je možná cez online katalóg: https://www.kniznica.lamac.sk/ alebo telefonicky: 02/ 64 78 97 37 v úradných hodinách
  • Výdaj a preberanie kníh  - napravo pri vstupe do budovy knižnice sa nachádza zvonček, kde zazvoníte a oznámite svoje meno a priezvisko. Pri vchode do knižnice sa nachádza plastová stolička, kde bude umiestnená krabica, do ktorej vložíte knihy na vrátenie. Rovnako v krabici vám budú zamestnankyňou prinesené knihy na výpožičku.
  • Z dôvodu predchádzania šírenia nákazy, knihy vrátené do knižnice budú na 3 dni umiestnené do karantény 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že vstup do knižnice nie je možný. V prípade viacerých čakajúcich čitateľov pred budovou miestnej knižnice, žiadame dodržiavať minimálne 2 metrové odstupy. V zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva a v spoločnom záujme zastavenia šírenia nákazy COVID 19, odporúčame návštevníkom vo veku 15 – 65 rokov, mať pri sebe platný negatívny test na koronavírus.
Miestna knižnica Lamač sa v oblasti prevencie a ochrany zdravia dôsledne riadi nariadeniami vlády SR a ÚVZ, preto sa podmienky poskytovania knižničných služieb môžu priebežne meniť, o čom budete včas informovaní.


Fungovanie Miestnej knižnice Lamač od 8. februára