Fungovanie Miestnej knižnice Lamač

13.01.2022

Pre pretrvávajúcu nepriaznivú pandemickú situáciu sú knihy odovzdávané a prijímané vonku predo dvermi knižnice. Uložte ich, prosím, do prichystanej krabice s dodržaním minimálne 2 metrového odstupu. Vpravo predo dvermi knižnice zazvoňte na zvonček „Knižnica“. Čakajúci čitatelia pred knižnicou musia dodržiavať medzi sebou minimálne 2m odstupy, respirátor je povinný.
Vstup do priestorov knižnice nie je možný, fungujeme v režime OP. Vrátené knihy sú v knižnici na tri dni umiestnené do tzv. „karantény“.
Miestna knižnica Lamač sa v oblasti prevencie a ochrany zdravia dôsledne riadi nariadeniami vlády SR a ÚVZ.

Obohatenie  knižničného fondu
S radosťou vám oznamujeme, že knižničný fond sme doplnili o 140 kusov nových kníh. Pri výbere jednotlivých knižných titulov sme prihliadali na pomerné vekové zastúpenie detí, mládeže aj dospelých. Rovnako sme pristupovali k zastúpeniu žánrov v beletrii aj náučnej literatúre, v rámci ktorých majú svoje stále miesto okrem iných aj detektívky, historické romány, sci-fi, fantasy, a tiež literatúra faktu.
Zoznam nových kníh nájdete v online katalógu na adrese: www.kniznica.lamac.sk. Po kliknutí na túto adresu sa vám otvorí základný formulár, kde v ľavej spodnej časti kliknete na Ďalšie možnosti: „Zoznamy a novinky“  a následne nastavíte „novinky za posledných 60 dní“.

Kontaktné telefónne číslo: 02/64 78 97 37
E-mail: kniznica@lamac.sk

Fungovanie Miestnej knižnice Lamač