Odborný/á referent/ka stavebného úradu

09.12.2022

Mestská časť Bratislava-Lamač hľadá kandidáta/kandidátku na pozíciu odborný/á referent/ka stavebného úradu

Miesto práce
Bratislava 

Druh pracovného pomeru
Plný úväzok 

Termín nástupu
Ihneď alebo podľa dohody

Mzdové podmienky (brutto)
1 400 EUR/mesiac 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Koncepčná a rozhodovacia činnosť v povoľovacom konaní v stanovenom rozsahu vrátane kontrolnej činnosti vo vymedzenom rozsahu a to najmä:
 V oblasti územného rozhodovania :
 a) príprava podkladov a rozhodovanie o umiestňovaní stavieb, využívaní územia a ochrane dôležitých záujmov v území;
 b) rozhodovanie o územnom konaní podľa osobitného zákona;
 c) zabezpečovanie a posudzovanie podkladov sústredených pre vydanie územného rozhodnutia;
 d) vydávanie rozhodnutí v územnom konaní;
 e) rozhodovanie o umiestnení stavby;
 f) rozhodovanie o využívaní územia;
 g) rozhodovanie o chránenej časti krajiny;
 h) rozhodovanie o stavebnej uzávere;
 i) rozhodovanie o zmene územného rozhodnutia.
 V oblasti stavebného konania :
 a) spojené územné a stavebné konanie a príprava povolenia na stavby a ich zmeny;
 b) stavebné konanie a príprava pre stavebné povolenia na stavby a ich zmeny;
 c) príprava povolení terénnych úprav prác a zariadení;
 d) kolaudačné konanie a príprava kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenia, zmeny v užívaní stavby;
 e) príprava nariadení o údržbe stavby, povolenie nevyhnutných úprav a zabezpečovacích prác na stavbe alebo stavebnom pozemku;
 f) príprava povolení odstraňovania stavieb, terénnych úprav a zariadení;
 g) príprava rozhodnutí o vyprataní stavby;
 h) príprava rozhodnutí o nariadení urobiť nápravu na stavbe, zastaviť práce na stavbe a zrušiť stavebné povolenie;
 i) príprava rozhodnutí o rozsahu oprávnenia zamestnancov mestskej časti vstupovať na pozemky a stavby a rozhodnutí o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe;
 j) príprava vyvlastňovacieho konania a prípravu vyvlastňovacieho rozhodnutia;
 k) príprava rozhodnutí o zrušení vyvlastňovacieho rozhodnutia;
 l) evidencia stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí a iných rozhodnutí a opatrení a s nimi súvisiacej dokumentácie;
 m) plnenie ďalších úloh súvisiacich s výkonom prenesenej štátnej správy podľa osobitných predpisov;
 n) prijímanie ohlásení pri drobných stavbách, pri stavebných úpravách, ktorými sa nemení vzhľad stavby a pri niektorých udržiavacích prácach.
 V oblasti štátneho stavebného dohľadu, stavebného poriadku a pokút :
 a) prerokovanie priestupkov fyzických osôb a správnych deliktov právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, pripravuje rozhodnutie o ukladaní sankcií;
 b) vykonávanie štátneho stavebného dohľadu podľa Oddielu 9 stavebného zákona;
 c) príprava nariadení skúšok stavby, odobratia a preskúšania vzoriek a prizvania znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb;
 d) plnenie ďalších úloh súvisiacich s výkonom prenesenej štátnej správy podľa osobitných predpisov;

Zamestnanecké výhody, benefity

 • 37,5 h fond týždenného pracovného času
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • Stravné lístky 4,80 €

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť o zamestnanie
 • Životopis
 • Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom)
 • Ffotokópia dokladu o absolvovaní osobitnej odbornej spôsobilosti (osvedčenie) nie je podmienkou
 • Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
   

Uchádzačom, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • Vysokoškolské I. stupňa
 • Vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore
Stavebný/technický smer/architektúra/právo

Jazykové znalosti
Slovenský jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti
Microsoft Excel - Pokročilý
 Microsoft Word - Pokročilý
 Microsoft PowerPoint - Základy
 Strojopis - Pokročilý
 Microsoft Outlook - Pokročilý
 Microsoft Windows - Pokročilý
 Hospodárska korešpondencia - Pokročilý

Počet rokov praxe
1

Osobnostné predpoklady a zručnosti
znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti verejnej správy
 vedomosť právnych predpisov a postupov v rámci stavebného zákona, zákona o správnom konaní, životného prostredia, zákona o štátnej správe pre územné plánovanie, orientácia v platnej legislatíve hlavne:
 - znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 - znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 - znalosť zákona č. 364/2004 Z.z. vodný zákon v znení neskorších zmien a doplnkov výhodou
 pokročilá znalosť práce s PC (MS Office, Internet)
 znalosť fungovania samosprávy
 samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť
 bezúhonnosť

Adresa spoločnosti
Mestská časť Bratislava-Lamač
Malokarpatské námestie 9
841 03  Bratislava

Kontakt
Kontaktná osoba: Hana Ifková
E-mail: praca@lamac.sk

 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.