Komunálne služby Lamač

Komunálne služby Lamač (bývalá pracovná čata) sa personálne posilnili a slúžia v prvom rade vo všetkých svojich oblastiach obyvateľom Lamača. Zlepšila sa aj ich technická vybavenosť – počet automobilov a multifunkčných strojov tak, aby mohli svoje činnosti vykonávať bez problémov a v každom ročnom období.
Medzi hlavné činnosti tohto referátu patrí letná údržba, zimná údržba, správa budov vo vlastníctve MČ Lamač, výpomoc pri rôznych akciách organizovaných našou mestskou časťou, ako aj ostatné úlohy súvisiace s činnosťou našej mestskej časti. Letná údržba však nie je iba kosenie. „Okrem kosenia je súčasťou letnej údržby úprava verejnej zelene, odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, čistenie verejných priestranstiev a komunikácií, údržba mestského mobiliáru, maľovanie a obnova dopravného značenia, úpravy detských ihrísk (čistenie pieskovísk, oprava hracích prvkov a pod.). Keď si spočítame súhrn týchto činností, je počas leta čo robiť každý deň,“ vysvetľuje Marek Poláš, odborný referent životného prostredia Miestneho úradu BA-Lamač.

Okrem údržby vypomáha aj na podujatiach
V rámci zimnej údržby je to zase zabezpečovanie schodnosti komunikácií a chodníkov počas zimných mesiacov, teda odpratávanie snehu alebo posyp soľou, aby ľudia mohli bezpečne prejsť po Lamači. Referát komunálnych služieb sa však stará aj o viaceré budovy v Lamači, ktoré sú vo vlastníctve MČ BA-Lamač. Okrem budovy MÚ, aj budovy základnej školy, oboch materských škôl, budovu kina a budovu zdravotného strediska, objekt bývalej hasičskej zbrojnice na Vrančovičovej ulici a budovu bývalého miestneho úradu na Heyrovského ulici č. 2 a budovu škôlok na Zlatohorskej 18 s priľahlým areálom. Správa týchto budov je súčasťou prác tohto referátu a patria sem všeobecné údržbárske práce: elektroinštalácia, vodoinštalácia, maľovanie, oprava podláh, dlažieb a podobne. „Medzi ďalšie činnosti komunálnych služieb patrí aj výpomoc na kultúrnych podujatiach organizovaných mestskou časťou, napríklad stavba stánkov, príprava miest na sedenie, zásobovanie, zabezpečovanie čistoty a poriadku – zber a vynášanie odpadu, kontrola poriadku,“ objasňuje M. Poláš. Ide napríklad o akcie typu Rozálske hody, Vínna cesta, Kríglfest, Bitka pri Lamači a podobne.

Akú techniku využíva?
V rámci technického zázemia má referát komunálnych služieb k dispozícii dva väčšie multifunkčné stroje – BOBCAT, ANTONIO CARRARO (vhodné na kosenie, terénne úpravy, zimnú údržbu), potom dva malotraktory značky ALKO určené na kosenie, jeden malotraktor značky KUBOTA na letnú údržbu – kosenie a na úpravu chodníkov počas zimnej údržby a ručný zhŕňač malotraktor HONDA VARI. Okrem toho ešte pri svojej práci využívajú štyri krovinorezy, dve motorové píly a automobil Peugeot Boxer slúži na zvoz materiálu. Všetky mechanizmy a vozidlá sú momentálne vo vyhovujúcom technickom stave a slúžia na všetky potrebné účely.

Zaujímavosti
Počas letnej údržby kosíme cca 150 000 metrov štvorcových trávnatých plôch v Lamači zhruba 4-5 krát ročne s výnimkou plôch s obmedzeným režimom kosenia (plochy vyhradené pre opeľovače, ktoré sa kosia 2-krát ročne). Počas zimnej údržby – v závislosti od počasia – je v priemere 15 až 20 pohotovostných dní a minie sa 48 ton soli na údržbu. V prípade potreby pri akútnom stave alebo havárii, či oznámení v rámci zimnej údržby môžete volať na dispečing mestskej časti, kde môžete nahlásiť svoju požiadavku.