Klientske centrum Lamač

S pracovníčkami klientskeho centra sa stretnete vždy, keď potrebujete niečo vybaviť. Sú osobami prvého kontaktu, ktoré vám vedia zodpovedať množstvo otázok. V uplynulom období sa na tomto oddelení udiali veľké zmeny, vďaka ktorým by sa malo v budúcnosti čo najviac približovať svojou profesionalitou a poskytovaním služieb, ako aj svojim dizajnom, bankovému retailu. „Dostali sme sa k vybavovaniu čo najväčšieho množstva požiadaviek na jednom mieste a k profesionálnemu prístupu. Ešte nie sme v cieľovej stanici, ale zavedením jednotných štandardov, komunikačnými tréningami a krajším prostredím sa k nej približujeme. Okrem toho musíme dať do našej práce aj niečo viac, teda aby  tu klient nezažil len obyčajný úradnícky prístup, ale aby odchádzal s naozaj dobrým pocitom a o to predovšetkým ide,“ hovorí vedúci Oddelenia vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb Tomáš Pénzeš. V klientskom centre sa zaviedli aj priateľské a ústretové hodiny. V pondelok a v stredu sú vám zamestnanci k dispozícii nepretržite od 8:00 do 18:00.

Klientske centrum Lamač zabezpečuje tieto služby:

  • podateľňa, 
  • overovanie listín a podpisov, 
  • ohlasovňa pobytu, 
  • pokladňa a platba POS terminálom,
  • parkovanie, 
  • poskytnutie základných informácií