Centrum sociálnych služieb Lamač

Centrum sociálnych služieb Lamač sídli v budove Zdravotného strediska na Malokarpatskom námestí. Naša mestská časť ho spustila v marci roku 2020. Okrem priestorov pre referát sociálnych vecí v ňom vznikla aj denná miestnosť ako zázemie pre opatrovateľskú službu, zdieľaná miestnosť na poskytovanie ďalších služieb, ale aj hygienické zázemie pre terénnu sociálnu prácu.
Súčasťou služieb tohto centra je aj Senior linka, ktorú sme zaviedli počas prvej vlny koronavírusu a funguje dodnes. Môžete sa na ňu dovolať počas pracovných dní v čase úradných hodín klientskeho centra. Slúži na riešenie neodkladných životných situácii seniorov, ktorí sú sami, nemajú vo svojej blízkosti rodinných príslušníkov a súrne potrebujú nejakú službu
Poskytuje poradenské služby v čase konzultačných hodín, t. j. pondelok a streda 08.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00. Konzultácie prebiehajú v uvedených časoch na základe telefonického či elektronického objednania s maximálnou dĺžkou stretnutia obmedzenou na 20 minút. Kontakt: 02/326 00 411, 0951/277 384.Toto opatrenie je súčasťou prevencie pred ochorením COVID-19.

Senior linka – 0951/277 384

  • sociálne poradenstvo v čase úradných hodín klientskeho centra, domáca opatrovateľská služba a dovoz obedov, posudzovanie odkázanosti na sociálne služby,  konzultácie o možnostiach sociálnej a finančnej pomoci občanom