Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu Covid-19

Pravidelne aktualizované oznámenia mestskej časti Bratislava - Lamač pre verejnosť týkajúce sa informácií a odporúčaní v záujme eliminácie rizika šírenia nákazy ochorením COVID-19 a ochrany rizikových skupín obyvateľstva

Aktualizácia 20. septembra 2021

Epidemiologická situácia sa na Slovensku zhoršuje. Vzhľadom na nárast nových pozitívnych prípadov sa od pondelka 20. septembra 2021 upravuje farba okresov. Na základe toho sa v okresoch upravujú aj jednotlivé protiepidemické opatrenia. Na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR sú zverejnené aj dva manuály – pre gastro sektor a pre obchod a služby:

Platné opatrenia v jednotlivých okresoch sú prehľadne zverejnené aj na stránke www.automat.gov.sk.

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že na stránke Ministerstva zdravotníctva SR sú pravidelne zverejňované termíny očkovania bez nutnosti registrácie https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie. Zoznam je aktualizovaný vždy v piatok popoludní.
Na stránke korona.gov.sk si majitelia prevádzok alebo organizátori podujatí môžu stiahnuť pripravené grafiky na označenie svojich priestorov: https://korona.gov.sk/na-stiahnutie-grafika-a-manualy-pre-prevadzky/

Od 20. septembra okresy budú okresy rozdelené nasledovne:

 • monitoring (zelená farba): okres Dunajská Streda, okres Medzilaborce, okres Pezinok, okres Poltár
 • ostražitosť (oranžová farba): okres Banská Bystrica, okres Bratislava I.-V., okres Čadca, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Komárno, okres Kysucké Nové Mesto, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Michalovce, okres Myjava, okres Námestovo, okres Nitra, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Piešťany, okres Považská Bystrica, okres Prievidza, okres Púchov, okres Rimavská Sobota, okres Ružomberok, okres Šaľa, okres Senec, okres Sobrance, okres Stropkov, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Trnava, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Vranov nad Topľou, okres Žiar nad Hronom, okres Zlaté Moravce 
 • 1. stupeň ohrozenia (červená farba): okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Štiavnica, okres Brezno, okres Bytča, okres Gelnica, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Levice, okres Levoča, okres Martin, okres Poprad, okres Prešov, okres Revúca, okres Sabinov, okres Senica, okres Snina, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Svidník, okres Trenčín, okres Veľký Krtíš, okres Žarnovica, okres Žilina, okres Zvolen
 • 2. stupeň ohrozenia (bordová farba): okres Krupina, okres Rožňava, okres Skalica


Pozrite si platný COVID automat v prehľadnej grafike:

Svadby, kary, oslavy či večierky
Hromadné podujatia - rúška
Prekrytie horných dýchacích ciest
Fitness centrá
Reštaurácie


Pravidlá platné od 16. augusta

Účinnosť nových pravidiel, vyhlášok a COVID automatu nadobúda v pondelok 16. augusta.
Vyhlášku k obmedzeniam prevádzok nájdete tu.
Vyhlášku k obmedzeniam hromadných podujatí nájdete tu.
Vo vyhláškach sa upravuje definícia plne zaočkovanej osoby tak, že už nebude stanovená horná hranica trvania očkovania, ktorá bola doteraz 12 mesiacov. Vyhlášky zároveň definujú tzv. osoby v režime OTP. Ide o osoby, ktoré sú plne zaočkované, alebo prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo sa môžu preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19.

Najčastejšie otázky k prevádzkam
Čím sa majú preukazovať zákazníci v režime OTP?
Potvrdením o očkovaní, potvrdením o prekonaní COVID-19 alebo negatívnym výsledkom testu na COVID-19, a to v papierovej alebo elektronickej forme. Tieto potvrdenia je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ.

Ktoré testy platia?
Negatívny výsledok PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu.
Negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu.

Majú prevádzky právo nahliadnuť do týchto dokladov?
Áno, vyhláška ustanovuje právo prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí tieto doklady od návštevníkov žiadať a aj právo do týchto dokladov nahliadnuť.

Čím majú prevádzkovatelia kontrolovať potvrdenia?
V súčasnosti stačí kontrolovať potvrdenia v papierovej forme alebo stiahnuté v mobile. Kým nebude dostupná slovenská aplikácia, môžu si tiež stiahnuť a používať verejne dostupné aplikácie členských štátov, ktoré dokážu „čítať“ Digitálne COVID preukazy EÚ.

Týka sa režim základ/OTP/zaočkovaní aj zamestnancov prevádzok?
Nie, týka sa iba zákazníkov prevádzok. Zamestnanci musia dodržiavať protipandemické opatrenia stanovené vo vyhláške - prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia plôch a podobne.

Musia prevádzkovatelia niekomu hlásiť, ktorý protokol si vybrali?
Nie. Musia však viditeľne v priestoroch prevádzky vyznačiť, ktorý režim platí, a následne ho dodržiavať.

Môžu mať prevádzky v rôznych priestoroch, napríklad na terase a v interiéri, rozdielny režim?
Áno, ak sú tieto priestory stavebne oddelené a majú charakter osobitných prevádzok, aby sa jednotlivé skupiny zákazníkov nemiešali.

Môžu prevádzky tieto režimy striedať?
Vyhláška nestanovuje trvanie týchto režimov, môžu ich jednotlivé prevádzky striedať (napr. bohoslužby v rozličných termínoch pre rôzne skupiny). Dôležité je, aby dôsledne dodržiavali podmienky pre daný režim, napríklad aby v čase určenom pre plne zaočkovaných sa v prevádzke nenachádzali nezaočkované osoby.

Prehľad najdôležitejších zmien

 • Prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí si sami určia, ktorým osobám umožnia vstup do prevádzky. Na výber majú z troch režimov: plne zaočkovaní, OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) a tzv. základ, teda všetci zákazníci bez rozdielu.
 • Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí viditeľne vyznačiť vo svojich priestoroch. Organizátor hromadného podujatia takisto musí pri vstupe viditeľne označiť, ktorým osobám umožní vstup.
 • V 3. stupni ohrozenia (čierna) sa majú uzatvárať prevádzky, niektoré, ako napríklad potraviny, drogérie, lekárne a ďalšie prevádzky obchodov a služieb, však budú môcť byť otvorené aj v čiernych okresoch.
 • V 2. a 3. stupni ohrozenia (bordová, čierna) budú musieť prevádzky, ktoré umožnia vstup všetkým zákazníkom, znovu zaviesť hodiny vyhradené pre seniorov nad 65 rokov a ťažko zdravotne postihnutých (v pracovné dni od 9:00 do 11:00).
 • Hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú plne zaočkovaní a bude ich viac ako 1000, bude možné organizovať v prípade, že ich organizátori nahlásia najmenej 48 hodín pred začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. V 3. stupni ohrozenia (čierna) bude na takýchto podujatiach môcť byť najviac 100 ľudí.


Nový Covid automat schválený 16. augusta 2021 (PDF)


Od 19. apríla sa uvoľňujú opatrenia

Vláda SR v piatok prijala uznesenie, v ktorom spresňuje, ako sa zmení náš bežný režim od pondelka 19. apríla. Uvoľňuje sa časť opatrení, núdzový stav však naďalej pretrváva, rovnako ako zákaz vychádzania a stretávania sa s inými ľuďmi mimo členov domácnosti.

*V platnosti zostáva zákaz vychádzania po 20. hodine

*Testovanie antigénovými testami pokračuje, do práce podľa farby okresu, v tmavoružovom nie starší ako 14 dní. Do obchodov a otvorených prevádzok však potrebujete test nie starší ako 7 dní

*Otvárajú sa všetky typy obchodov, podmienkou je 15 m2 na zákazníka

*Do prevádzok a aj do priestorov zamestnávateľa budú môcť po novom ísť bez testu zaočkovaní, ktorí sú:

 • aspoň 14 dní po druhej dávke mRNA vakcíny (Pfizer-BioNTech a Moderna),
 • aspoň 4 týždne po prvej dávke vektorovej vakcíny (AstraZeneca),
 • a aspoň 14 dní po prvej dávke vakcíny, ak najviac 180 dní pred vakcínou človek prekonal covid-19.

*Na bohoslužby test nepotrebujete

*Otvárajú sa hotely a penzióny, reštaurácie v nich však fungovať nebudú

Prečítajte si celé znenie uznesenia.

Nový Covid automat schválený 12. mája 2021 (PDF)

Pravidlá a zmeny od 3. marca

Nové sprísnené pravidlá pri zákaze pohybu by mali platiť od stredy 3. marca.
 Cieľom je v priebehu nasledujúcich troch týždňov (od 1. 3. do 21. 3. 2021) znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť import nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií

*Opatrenie 1
 
 Zlepšenie dodržiavania opatrení pomocou benefitov a kontrol

• zaviesť COVID-príplatok motivujúci striktné dodržanie karantény pre všetkých členov domácnosti

• zvýšiť kompenzácie výpadku príjmu s cieľom zlepšiť dodržiavanie opatrení, napr. zvýšiť výšku a

dostupnosť pandemickej PN a OČR

• zintenzívniť náhodné fyzické kontroly dodržiavania karantény

• zaviesť e-karanténu hneď ako bude k dispozícii jej funkčná aplikácia

• zriadiť mail, nonstop linku a webstránku na prípadné nahlásenie porušovania protiepidemických

opatrení

• výrazne zvýšiť počet kontrol vykonávaných príslušníkmi PZ SR

• nasadiť maximálny počet príslušníkov OSSR na pomoc pri kontrole dodržiavania opatrení

• vyzvať samosprávy na zabezpečenie maximálneho množstva kontrol príslušníkmi MP a OP

• zabezpečiť dennú medializáciu počtu vykonaných kontrol, udelených pokút a exemplárnych

prípadov

• vyžadovať striktné dodržiavanie minimálnej plochy 15 m2 na jedného zákazníka v predajni


*Opatrenie 2
 
 Zlepšenie prednemocničného manažmentu pacientov s ochorením COVID-19

• pre pozitívne testované osoby pripraviť verejne dostupnú a zrozumiteľnú informáciu „CESTA

PACIENTA S OCHORENÍM COVID-19“ vrátane odporúčaní na domácu liečbu a zoznamu kvalitných

pulzných oxymetrov s uvedením kritických hodnôt kyslíkovej saturácie

• pre všeobecných lekárov aktualizovať štandardný postup s metodikou manažmentu pacienta,

upraviť harmonogram ich ambulantnej činnosti a zaviesť povinnosť presnej evidencie komunikácie s

pozitívne testovanými osobami a pacientami s ochorením COVID-19

• umožniť bezodkladné nahlásenie sa pozitívne testovaných osôb všeobecnému lekárovi zlepšením

kontroly ich dostupnosti zo strany VÚC

• požiadať VÚC o zriadenie mailu, nonstop linky a webstránky na prípadné nahlásenie nedostupnosti

lekárov prvého kontaktu

• zaviesť kontrolu nahlásenia pozitívneho pacienta u všeobecného lekára

• upraviť vydávanie potvrdenia o prekonaní COVID-19 na základe symptomatického priebehu a

prítomnosti SARS-CoV2-špecifických protilátok

• vytvoriť právny rámec na poskytovanie neodkladnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti v ZSS a

ubytovniach pre bezdomovcov aj inými ako zazmluvnenými lekármi

• podporiť klinické skúšanie nových liečebných postupov, liečiv a vakcín na Slovensku

• urýchlene obstarať terapeutické monoklonové protilátky na výrazné zníženie rizika hospitalizácie


*Opatrenie 3
 
 Zvýšenie osobnej ochrany pred infekciou

• zaviesť povinnosť nosiť FFP2 respirátor od 8. marca 2021 v obchodných prevádzkach a MHD a od

15. marca 2021 vo všetkých interiéroch (okrem detí do ukončenia ZŠ 1. stupňa ZŠ, ktoré používajú

rúško)

• dôrazne odporúčať dôchodcom, aby nakupovali vo vyhradených hodinách v záujme ich vlastnej

ochrany pred vysoko infekčnými novými variantmi koronavírusu

• umožniť nakupovanie v hodinách vyhradených pre dôchodcov aj zdravotne postihnutým osobám a

ich sprievodu, na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta


*Opatrenie 4

 Výrazné obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce

• zastaviť prezenčný výkon práce, ktorá nie je nevyhnutná

• vytvoriť kritériá pre bazálny chod organizácií, podnikov a firiem pre prípad úplného uzatvorenia

• zabezpečiť kompenzácie ekonomického dopadu opatrení na zamestnávateľov na dobu obmedzenia

činnosti a/alebo uzatvorenia

• zaviesť povinnosť pri ceste na nevyhnutný výkon práce sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa

s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce

• zachovať možnosť predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti zamestnancov s

nevyhnutným prezenčným výkonom práce


*Opatrenie 5
 
 Zlepšenie bezpečnosti prostredia na pracoviskách

• zriadiť mail, nonstop linku a webstránku na prípadné nahlásenie porušovania protiepidemických

opatrení na pracovisku

• umožniť samotestovanie zamestnancov a žiakov škôl 2x do týždňa, na základe bezplatnej distribúcie

vhodných, vopred validovaných testov

• distribuovať testy na samotestovanie do domácností, pozitívne výsledky overovať RT-qPCR testom


*Opatrenie 6
 
 Obmedzenie mobility úpravou výnimiek

• zrušiť výnimku, ktorá povoľuje COVID-pozitívnym osobám vychádzať z domu na akýkoľvek účel

(vrátane vstupu do predajní), okrem odôvodnenej návštevy lekára a lekárne

• zrušiť výnimku na vychádzku do prírody mimo okresu. V prípade obyvateľov mesta Bratislava s

možnosťou vychádzok v rámci kraja a v prípade obyvateľov mesta Košice s možnosťou vychádzok aj

do okresu Košice okolie.

• obmedziť platnosť všetkých výnimiek zo zákazu vychádzania na čas od 5:00 do 20:00,

• v čase od 20:00 do 01:00 zachovať zákaz vychádzania len s výnimkou cesty na nevyhnutný výkon

práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie


*Opatrenie 7

Sprísnenie hraničného režimu

• sprísniť kontroly prechodu štátnych hraníc a registrácie v aplikácii e-hranica

• zaviesť podmienku 72 h negatívneho testu pre vstup na Slovensko pre pendlerov zo susedných

krajín (najlepšie s možnosťou testovania priamo na hraničnom prechode) a zachovať platnosť

ostatných podmienok hraničného režimu

• zaviesť e-karanténu do konca apríla 2021 (zodpovední: Ministerstvo hospodárstva SR a NCZI)

• po zavedení e-karantény zaviesť možnosť výberu medzi domácou a štátnou karanténou


*Opatrenie 8
 
 Aktualizácia stratégie testovania a záchytu nových variantov SARS-CoV-2

• urýchlene finalizovať návrh na úpravu stratégie testovania na základe typov testov, účelu

testovania a cieľových skupín

• zacieliť testovanie na osoby s príznakmi, na osoby v ohniskách a potenciálnych ohniskách (napr.

pracoviská, školy, atď)

• urýchlene spustiť sekvenovanie minimálne 500 náhodne vybraných pozitívnych vzoriek týždenne

• realizovať sekvenovanie pozitívnych vzoriek z osôb, ktoré pricestovali z rizikových oblastí v zahraničí

a z COVID pacientov s netypickým priebehom ochorenia

• raz za dva týždne pretestovať všetky pozitívne vzorky na prítomnosť mutácií britského a

juhoafrického variantu pomocou na to určených RT-qPCR testov


*Opatrenie 9

Aktualizácia stratégie očkovania a Covid automatu

• čo najskôr aktualizovať stratégiu očkovania na základe dostupných dát z klinického skúšania a

postupov overených v praxi v zahraničí

• Aktualizovať Covid-automat v súlade s prijatou stratégiou testovania a ďalšími opatreniami


Opatrenie 10
 
 Zlepšenie komunikácie

• zlepšiť komunikáciu s verejnosťou s dôrazom na konsenzuálne stanoviská a zrozumiteľné vyjadrenia

• v čo najkratšom čase pripraviť návrh ďalších krokov po ukončení obdobia platnosti aktuálne

navrhovaných opatrení na základe indikátorov:

           *    pokles mobility (podľa údajov z Google, Apple, Waze),

           *    pokles % pozitivity PCR testov,

           *    pokles/zastavenie príjmov/počtu hospitalizácií,

           *    záchyt výskytu nových variantov/mutácií.


Od 8. februára by mal začať platiť tento COVID automat.

Prečítajte si jeho plné znenie tu.


 • Novinka z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 28. januára 2021

Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov budú od 1. februára 2021 materské školy a školské kluby detí pokračovať tak ako v súčasnosti. Epidemiologická situácia je však po skríningovom testovaní naďalej vážna a neklesá ani počet hospitalizovaných pacientov v nemocniciach. Podporiť vzdelávanie sa však rezort chystá takzvanými jarnými školami. Prečítajte si viac tu.


 • Uznesenie Vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021 

zverejenené 18.01.2021
Uznesenie si môžete prečítať na tomto linku.

 • Zákaz vychádzania od 1. januára 2021 

zverejnené 01.01.2021

Od 1. januára 2021 platí prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek. Ostaňte doma a vychádzajte len v nevyhnutných prípadoch. Stretávať sa s ľuďmi z iných domácností je zakázané.

Obmedzenie sa končí 24. januára 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

 1. cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cestu späť,
 2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť,
 3. cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
 4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
 5. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
 6. cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
 7. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 8. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 9. cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
 10. cestu späť z návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nebola vykonaná cesta do inej domácnosti,
 11. cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
 12. pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, a cestu späť
 13. cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
 14. cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, kde sa zdržiavali len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 10. bodu C.1 uznesenia vlády SR č.807 z 29. decembra 2020,
 15. cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú za účelom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 16. cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy,
 17. cestu osoby do a zo školy alebo školského zariadenia,
 18. cestu za účelom sprevádzania dieťaťa alebo osoby podľa bodu 16. alebo 17. tohto uznesenia a cestu spať,
 19. osobu bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci.

Všetkým osobám na území Slovenskej republiky vláda odporúča:

 • uprednostniť pred stretnutiami s blízkymi príbuznými prostriedky diaľkovej komunikácie (internet),
 • umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou home office v maximálnej možnej miere,
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami aj v exteriéri.

Uznesenie vlády číslo 808 zo dňa 31.12.2020

 • Mobilné odberové miesto (MOM) Lamač

zverejnené 29.12.2020; aktualizované 02.01.2021

Mestská časť Bratislava-Lamač zriadila dňa 21.12.2020 mobilné odberové miesto (MOM) na antigénové testovanie.

KDE:                         Športová hala Lamač, Na barine 15, Bratislava

KEDY:                       pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod.

ODPORÚČANIE: na testovanie je vhodné dostaviť sa najneskôr 2,5hod. pred ukončením otváracích hodín, nakoľko priemerná doba čakania je cca 2hod. 

PRIPRAVUJEME: Mestská časť Bratislava-Lamač aktuálne požiadala o zaradenie do pilotného systému Ministerstva zdravotníctva SR v spolupráci s NCZI a ÚVZ o sprístupnenie OBJEDNÁVACIEHO SYSTÉMU NA ANTIGÉNOVÉ TESTOVANIE. Sledujte nás.

NOVINKA!

S platnosťou od 5.1.2021 budú na MOM Lamač ul. Na Barine 15, Bratislava realizované vyšetrenia len na základe OBJEDNANIA, prostredníctvom Online registrácie na https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/

Postup ako sa registrovať:

1/ choďte na stránku https://korona.gov.sk/

2/ na nej nižšie nájdete zelené tlačidlo "Požiadať o vyšetrenie"

3/ následne v rámci "Požiadavky o vyšetrenie" zvolíte formu "Antigénového testovania", vyplníte vaše osobné údaje a zo zoznamu testovacích miest vyberiete poskytovateľa Mestská časť Na barine 15 (AG1 al. AG2).

Informačná povinnosť prevádzkovateľa MOM (PDF)

 • Návrat do škôl

zverejnené 29.12.2020; aktualizované 04.01.2021

Ministerstvo školstva na svojej stránke zverejnilo manuál týkajúci sa organizácie pri zabezpečovaní prezenčného vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach určený pre zriaďovateľov základných škôl a školských zariadení a pre ich riaditeľov podľa ktorého bude možný návrat žiakov do škôl. Mestská časť intenzívne pracuje na možnosti zabezpečenia chodu školy a školského zariadenia s možným nástupom 11.01.2021. https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021

Dňa 04. 01.2021 vydalo Ministerstvo školstva ďalšie usmernenie na základe spoločného zasadnutia konzília epidemiológov, hlavného hygienika SR ako aj ministra zdravotníctva, v ktorom odporúča nasledovné. Dňa 4. januára materské školy pokračujú v aktuálnom režime, v ktorom sú buď uzatvorené alebo fungujú pre kritickú infraštruktúru či rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. Pre základné a stredné školy pokračujú do 10. januára prázdniny. Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Viac sa dočítate na www.minedu.sk 

V nadväznosti na vyššie uvedené Mestská časť Bratislava-Lamač ako zriaďovateľ materskej školy a základnej školy vydala dňa 05.01.2021 usmernenie pre zákonných zástupcov, ktoré nájdete v novinkách na titulnej strane webovej stránky. 

Plán otvárania škôl - infografika 

zverejnené 15.01.2021

Dňa 14.01.2021 vydalo Ministerstvo školstva oficiálnu informáciu, v ktorej uvádza, že deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. Návšteva materských škôl a školských klubov detí tak bude umožnená deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice. Viac sa dočítate tu na www.minedu.sk. Taktiež aktuálne informácie týkajúce sa našich škôl a školských zariadení nájdete na ich webových stránkach

 • Manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania 

zverejnené 29.12.2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021. Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Manuály sú zostavené pre jednotlivé kategórie škôl a školských zariadeníMestská časť v snahe zabezpečiť plynulosť prevádzky škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom dodržiava všetky vydané opatrenia a manuály organizácie inštitúcií. https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/