Lamačan

Mesačník o dianí a živote v Lamači ročník XXVI 05 24 SAMOSPRÁVA Rozhovor s Veronikou Bačovou Macákovou Prečo sa vyhlasujú verejné súťaže? Zmeny v MHD od 1. júla Strana 6 Strana 3 Strana 8 informuje Všetky materiály, viac fotografií a videá nájdete na webe www.lamacan.sk Prvomájové popoludnie bolo presne také, aké sme si ho pre vás predstavovali - plné dobrej nálady, hudby, chutných jedál a susedských stretnutí. Májový veniec sme ozdobili a vytiahli do výšin, odkiaľ bude nasledujúci mesiac skrášľovať naše námestie. „Hlavnou myšlienkou Prvomájového popoludnia bolo utuženie vzťahov v rámci našej komunity. Aj preto sme už vopred vyzývali Lamačanov, aby sa do varenia na námestí zapojili. Rada by som už teraz pozvala šikovných kuchárov, aby neváhali a prihlásili sa nám, keď opäť zverejníme výzvu. Na námestí budeme variť aj v decembri a viac tímov by sa nám určite hodilo,“ hovorí Dominika Engler z Oddelenia kultúry a komunikácie, ktorá podujatie zastrešila. „Okrem toho sme chceli zapojiť aj obyvateľov, preto sme už po druhýkrát pozývali všetkých prítomných na slávnostné zdobenie májového venca. Sme veľmi radi, že sa to Lamačanom páči,“ dodáva Engler. Pokračovanie na strane 5 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 8. júna 2024. Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov. Starosta mestskej časti Bratislava-Lamač určil 6 volebných okrskov spolu s vymedzením ich územnej pôsobnosti a volebné miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu. Volebné miestnosti sa nachádzajú v budove Základnej školy, Malokarpatské nám. 1, Bratislava. Zoznam volebných okrskov nájdete na webe www.lamac.sk . Objekty, nachádzajúce sa v lokalitách bez určenia názvov ulíc a obyvatelia s trvalým pobytom v týchto objektoch, sú zaradení do volebného okrsku č. 2. Obyvatelia, ktorým sa ako miesto trvalého pobytu uvádza iba obec (mestská časť) pobytu sú zaradení do volebného okrsku č. 1. Voľby do Európskeho parlamentu 2024 PRVOMÁJOVÉ POPOLUDNIE

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg0Njk=