LAMAČAN

1 Harmonogram triedenia kuchynského odpadu strana 4 o dianí a živote v Lamači Mesačník ročník XXIV SAMOSPRÁVA informuje Klientske centrum klientskecentrum@lamac.sk 02/ 647 80 065 Práce na kine sa opäť rozbehli 80. výročie 1. transportu z lamačskej stanice Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je podpísaná. Podpísal ju koncom januára starosta Mestskej časti Bratislava- Lamač Lukáš Baňacký. Práve tento príspevok je totiž kľúčovým zdrojom pre financovanie navýšenia kapacít základnej školy a jeho schválením vo výške takmer 2,9 milióna EUR môže mestská časť zahájiť rozsiahlu investíciu do objektu ... Ulice Lamača budú vďaka novej koncepcii kontajnerových stojísk opäť o niečo krajšie a praktickejšie. Postupne by sme sa totiž mali rozlúčiť s kontajnermi stojacimi na cestách, chodníkoch či dokonca parkovacích miestach. Vďaka novým stojiskám sa uvoľnia aj par- kovacie miesta v exponovaných lokalitách, akým je napríklad Studenohorská ulica. Subjekty vykonávajúce správu bytových domov môžu, v prípade záujmu, požiadať o zapo- jenie sa do projektu. Realizácia je podmienená majetkovoprávnym vysporiadaním pozemku pod stavbou. V prípadoch, kde je to možné, uzavrie mestská časť so záujemcom nájomnú zmluvu, predmetomktorej bude nájompozemku za cenu vo výške 5 eur za jeden meter štvorcový na rok. Pozemok by mal mať maximálne 25 metrov štvorcových. strana 8 Pokračovanie na strane 2 Pokračovanie na strane 2 Kontajnerové stojiská odľahčia ulice Práce na základnej škole sa začínajú strana 3 3 Kontajnerové stojisko v lokalite Bory poslúžilo ako inšpirácia.

RkJQdWJsaXNoZXIy Njk2MzEw