LAMAČAN

1 Parkovací dom na Studenohorskej strana 12 o dianí a živote v Lamači Mesačník ročník XXIV SAMOSPRÁVA informuje Klientske centrum klientskecentrum@lamac.sk 02/ 647 80 065 Balíčky pre našich seniorov Anketa volených zástupcov V decembri začala naša mestská časť s postupnou opravou defektov na cestách na jej území. Práce sme rozdelili na dve etapy. Do konca roka 2021 sme sa venovali jednotlivým výtlkom na cestách a chodníkoch, ktoré sa nachádzajú v centrálnej časti Lamača, ako aj na Ledinách, Studenohorskej ulici a na ulici Pod Zečákom. Počas druhej etapy, ktorá sa začne už v novom roku, sa sústredíme na rozsiahlejšie opravy, do ktorých spadá Cesta na Klanec, Vysokohorská ulica, chodníky pri Dome seniorov Na barine a ďalšie. Samozrejmosťou je taktiež dokončenie Zlatohorskej ulice, ktorá už viac ako rok prechádza masívnou premenou... Foto: Daniel Zachar Intenzívne decembrové sneženie prinieslo množstvo radosti deťom a prikrylo našu mestskú časť krásnou bielou perinou. Na kalamitnú situáciu sme sa pripravovali vopred. SHMÚ totiž vydal druhý stupeň výstrahy, podľa ktorej intenzita sneženia predstavovala veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Situáciu podrobne monitorovali kolegovia z Inšpekcie verejného poriadku (IVP) a od skorých ranných – takmer ešte nočných – hodín sa začalo so zimnou údržbou. Komunálne služby Lamač posilnili aj kolegovia z viacerých organizačných útvarov. Vďaka nasadeniu posilnených kapacít a dobrému plánu zásahov bola doprava plynulá, MHD nemeškala a chodci sa mohli pohybovať bezpečne. Odstraňovanie následkov kalamity v podobe spadnutých stromov, zlome- ných konárov a dočisťovania ciest a chodníkov potom prebiehalo ešte niekoľko dní. strana 4 - 8 Pokračovanie na strane 2 Lamač pod bielou perinou Výtlky opravujeme špeciálnou ekologickou technológiou Strana 8

RkJQdWJsaXNoZXIy Njk2MzEw