LAMAČAN

1 Rozálske hody nám pred rokom pokazil koronavírus, no tentokrát sme si ich mohli užiť naplno, a to rovno počas celých piatich dní. Program v exteriéri, tiahnuci sa od 1. do 5. septembra, sa ukázal byť dobrou voľbou. Nechýbali ani stánky či kolotoče, divadlo, film, koncert a množstvo ďalších aktivít, pri ktorých sa stretli Lamačania a na chvíľu zabudli na starosti. Ďakujeme vám za účasť, za to, že ste sa bavili a za skvelú spätnú väzbu. strana 12 strana 10 strana 13 o dianí a živote v Lamači Mesačník ročník XXIII SAMOSPRÁVA informuje Klientske centrum klientskecentrum@lamac.sk 02/ 647 80 065 viac na str. 6 ROZÁLSKE HODY 2021 K rekonštrukcii ciest sa pristupuje komplexne Rozhovor s Romanom Bučekom Začíname zbierať kuchynský odpad Spomienky na vinohradníctvo Naša mestská časť sa pustila do rekonštrukcie ulíc od úplného základu. Tak, aby sme o pár mesiacov nemuseli pozorovať úpravu čerstvého po- vrchu, lebo napríklad začalo zatekať potrubie. Prvou lastovičkou je Zlatohorská ulica, ktorá už viac ako rok prechádza masívnou premenou. Už v minulosti na nej došlo k výmene plynovodu a plynových prípojok, vodovodu a vodovodných prípojok, hlavných rozvodov elektriny, vy- pracovaniu geologického posúdenia vsakovania v území. Aktuálne pre- bieha výmena hlavného kanalizačného zberača a napojení kana- lizačných prípojok. Na základe predchádzajúceho monitoringu bol identifikovaný problém s kanalizáciou, jej zanášanie a poškodenie v niektorých úsekoch. pokračovanie na strane 2 Foto: Stanka Topolská VEĽKÝ MANUÁL TRIEDENIA ODPADU PRE RODINNÉ DOMY strany 8-9

RkJQdWJsaXNoZXIy Njk2MzEw