LAMAČAN

1 Vrančovičovu ulicu čakajú veľké zmeny. Naša mestská časť sa v spolupráci s Metro- politným inštitútom Bratislavy púšťa do jej revitalizácie. V pláne je komplexné riešenie dopravnej situácie, ako aj vytvorenie oddychovej zóny. „Vrančovičova ulica je najdôležitejším centrálnym priestorom Lamača. Jej stav tomu však nezodpovedá. O tom, ako by mala vyzerať táto časť, ktorá z historického hľadiska predstavuje pôvodnú obec Lamač, máme konkrétne predstavy. Keďže komunikácie aj ostatné plochy sú vo vlastníctve hlavného mesta, oslovil som primátora Bratislavy, Matúša Valla, a snažil som sa ho presvedčiť, že aj takýto priestor je v rámci mesta dôležitý. Uchádzal som sa o to, aby jeho riešenie bolo zadané ako jedna z priorít aj Metropolitnému inštitútu Bratislavy. Teší ma, že pán primátor vníma túto vec rovnako a na základe našej dohody sme s kolegami rozbehli spoluprácu s inštitútom už v závere minulého roka,“ hovorí starosta Lukáš Baňacký. 6 strana 7 strana 6 strana 4 21 o dianí a živote v Lamači Mesačník ročník XXIII SAMOSPRÁVA informuje PRIPRAVUJEME SLEDUJTE Klientske centrum klientskecentrum@lamac.sk 02/ 647 80 065 podrobnosti str. 2 pokračovanie na str. 2 Revitalizácia Vrančovičovej ulice Všetko o komunitnom kompostovaní Prehľad denných letných táborov Zberné hniezda a kontajnerové stojiská 10. – 11. 7.2021 Malé hody Slávnostná Detské a�akcie Farská záhrada Kostola sv. Margity Zmena programu vyhradená. Program je závislý od aktuálnych pandemických opatrení.

RkJQdWJsaXNoZXIy Njk2MzEw