Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Zástupca starostu

Mgr. Petronela Klačanská PhD.

Mgr. Petronela Klačanská PhD.

Mobil: 0940 654 622

E-mail: petronela.klacanska@lamac.sk

Predsedníčka Komisie pre financie, legislatívu a podnikateľské aktivity
Podpredsedníčka Komisie pre informatizáciu a komunikačnú stratégiu
Člen Rady školy pri ZŠ Malokarpatské nám. 1 - delegovaný za zástupcu zriaďovateľa MČ BA - Lamač
Člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


 

 

 

Kompetencie zástupkyne starostu Mgr. Petronely Klačanskej, PhD., v rámci poverenia na zastupovanie starostu mestskej časti Bratislava - Lamač, Ing. Lukáša Baňackého

Starosta mestskej časti Bratislava – Lamač Ing. Lukáš Baňacký na základe ustanovenia § 13 b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), podľa § 17a ods. 4 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov       
p o v e r u j e
s účinnosťou od 04.04.2019
 
Mgr. Petronelu Klačanskú, PhD., zástupkyňu starostu mestskej časti Bratislava – Lamač:
 
 1. podieľaním sa na zabezpečovaní podkladov a dokumentácie týkajúcej sa agendy štrukturálnych fondov  EÚ, finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a iných dotačných schém;
   
 2. sprostredkovaním komunikácie medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Bratislava – Lamač;
   
 3. koordinovaním agendy participatívnej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač;  
   
 4. inými činnosťami na základe písomného poverenia starostu mestskej časti Bratislava – Lamač.

 

Kompetencie zástupcu starostu

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí miestne zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

Ak je zriadená miestna rada, zástupca starostu je jej členom.

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i) zákona o obecnom zriadení], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu.

Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

 


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka