Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Tlačivá

Dotácie

Žiadosť o finančnú dotáciu
 Žiadosť o finančnú dotáciu.doc (74 kB) (74 kB)

 

K žiadosti o finančnú dotáciu - záväzky
 K žiadosti o dotáciu - záväzky.doc (48 kB) (48 kB)

 

K žiadosti o finančnú dotáciu - propagácia
 K žiadosti o dotáciu - propagácia.doc (49.5 kB) (49.5 kB)

 
Vyúčtovanie finančnej dotácie
 Vyúčtovanie finančnej dotácie.doc (62.5 kB) (62.5 kB)

 

Evidencia psov a Daň za psa

Daňové priznanie k dani za psa k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 Daňové priznanie k dani za psa k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
Potvrdenie o podaní priznania k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 Potvrdenie o podaní priznania k dani za psa, k dani z predajných automatov a k dani z nevýherných hracích prístrojov.pdf (76.1 kB) (76.1 kB)

 
Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za psa
 vznik-dan-pov.PDF (102.4 kB) (102.4 kB)

 
Oznámenie zániku daňovej povinnosti za psa a žiadosť o vrátenie pomernej časti dane
 zanik-dan-pov.PDF (98.6 kB) (98.6 kB)

 
Žiadosť o vydanie náhradnej evidenčnej známky psa
 evid-znamka.PDF (36.1 kB) (36.1 kB)

 

Daň za užívanie verejného priestranstva

Oznámenie o vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva
 Oznámenie_vzniku_zániku_daňovej_povinnosti_za_užívanie_verejného_priestranstva.doc (64.5 kB) (64.5 kB)

 
Oznámenie o vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva
 Oznámenie_vzniku_zániku_daňovej_povinnosti_za_užívanie_verejného_priestranstva.pdf (226.1 kB) (226.1 kB)

 

Daň za predajné automaty

Daňové priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 Daňové priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
Potvrdenie o podaní priznania k dani za psa, k dani z predajných automatov a k dani z nevýherných hracích prístrojov
 Potvrdenie o podaní priznania k dani za psa, k dani z predajných automatov a k dani z nevýherných hracích prístrojov.pdf (76.1 kB) (76.1 kB)

 

Daň za nevýherné hracie prístroje

Daňové priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 Daňové priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
Potvrdenie o podaní priznania k dani za psa, k dani z predajných automatov a k dani z nevýherných hracích prístrojov
 Potvrdenie o podaní priznania k dani za psa, k dani z predajných automatov a k dani z nevýherných hracích prístrojov.pdf (76.1 kB) (76.1 kB)

 

Ohlasovňa pobytov

Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov
 Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov.pdf (8.2 kB) (8.2 kB)

 
Súhlas s prihlásením občana na trvalý - prechodný pobyt
 Súhlas s prihlásením občana na trvalý - prechodný pobyt.pdf (13 kB) (13 kB)

 
Návrh na zrušenie prechodného pobytu
 Návrh na zrušenie prechodného pobytu.pdf (42.1 kB) (42.1 kB)

 
Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 navrh_na_zrusenie_tp.rtf (23.5 kB) (23.5 kB)

 
Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obavateľa
 Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa.pdf (13.2 kB) (13.2 kB)

 

Overovanie

Splnomocnenie
 Splnomocnenie.doc (30 kB) (30 kB)

 
Čestné vyhlásenie
 Čestné vyhlásenie.doc (31 kB) (31 kB)

 

Parkovanie

Žiadosť o povolenie nájmu vyhradeného parkovacieho miesta pre FO
 žiadosť o nájom park.miesta FO.doc (30 kB) (30 kB)

 
Žiadosť o povolenie nájmu vyhradeného parkovacieho miesta pre ZŤP
 žiadosť o prak.miesto ZŤP.doc (31.5 kB) (31.5 kB)

 
Žiadosť o povolenie nájmu vyhradeného parkovacieho miesta pre PO
 žiadosť o nájom park.miesta PO.doc (31.5 kB) (31.5 kB)

 
Žiadosť o predĺženie nájmu vyhradeného parkovacieho miesta
 žiadosť o predĺženie nájmu park.miesta.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

 
Žiadosť o ukončenie nájmu vyhradeného parkovacieho miesta
 Žiadosť o ukončenie nájmu vyhr.park.miesta.doc (28 kB) (28 kB)

 
Žiadosť o zmenu EČV
 žiadosť zmenu EČV_čisté.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

 
Záznam o zistení dlhodobo nepojazdného vozidla
 Záznam o zistení.doc (45 kB) (45 kB)

 

Podnikanie

Oznámenie o zriadení prevádzky a ohlásenie prevádzkového času
 Oznámenie o zriadení prevádzky a ohlásenie prevádzkového času.doc (53 kB) (53 kB)

 
Oznámenie o zriadení prevádzky a ohlásenie prevádzkového času
 Oznámenie o zriadení prevádzky a ohlásenie prevádzkového času.pdf (209.6 kB) (209.6 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste pre FO
 Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste_FO.doc (54 kB) (54 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste_FO
 Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste_FO.pdf (250.7 kB) (250.7 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste pre PO/FO– podnikateľ/SHR
 Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste_PO_FO podnikateľ, SHR.pdf (263.9 kB) (263.9 kB)

 
Žiadosť o zaradenie do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
 ziadost_o_vydanie_osvedcenia_o_zapise_do_evidencie_shr.doc (47 kB) (47 kB)

 

Sociálne

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 0 - žiadost posúdenie odkázanosti na soc. službu - mč.rtf (207.6 kB) (207.6 kB)

 
Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi
 JDHN.doc (101.5 kB) (101.5 kB)

 
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
 Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti.doc (38.5 kB) (38.5 kB)

 
Žiadosť o nájom bytu
 Žiadosť o nájom bytu.doc (64 kB) (64 kB)

 
Čestné vyhlásenie k žiadosti o nájom bytu
 Čestné vyhlásenie - byty.doc (30 kB) (30 kB)

 
Doklady potrebné k jednorázovej dávke v hmotnej núdzi
 Doklady k JDHN.doc (33.5 kB) (33.5 kB)

 
Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v jedálni formou donášky obeda
 opatrovateľská služba - donáška obedov.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

 
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 opatrovateľská služba - žiadosť o uzavretie zmluvy.doc (51 kB) (51 kB)

 

Stavebné

Ohlásenie drobnej stavby
 tlačivo_ohlásenie_drobna-stavba.doc (38 kB) (38 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác
 tlačivo_stavebne-upravy_ohlásenie.doc (45 kB) (45 kB)

 
Žiadosť o povolenie výkopových prác
 žiadosť o povolenie výkopových prác.PDF (567.6 kB) (567.6 kB)

 

Stavebný úrad

Návrh na vydanie UR
 1navrh_na_vydanie_UR.pdf (68.5 kB) (68.5 kB)

 
Žiadosť o stavebmé povolenie
 2ziadost-o-stavebne-povolenie.pdf (82.5 kB) (82.5 kB)

 
Žiadosť o povolenie zmeny
 3ziadost-o-povolenie-zmeny-stavby-pred-jej-dokoncenim.pdf (69.7 kB) (69.7 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 4navrh-na-vydanie-kolaudacneho-rozhodnutia.pdf (77.1 kB) (77.1 kB)

 
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
 5ziadost-o-povolenie-zmeny-v-uzivani-stavby.pdf (63.1 kB) (63.1 kB)

 
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 6ziadost-o-povolenie-na-odstranenie-stavby.pdf (68.5 kB) (68.5 kB)

 

Výrub drevín

Výrub drevín
 VÝRUB DREVÍN - informácia.doc (44.5 kB) (44.5 kB)

 
Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemkoch MČ
 podnet na výrub drevín rastúcich na pozemkoch MČ.doc (34 kB) (34 kB)

 
Oznámenie o výrube dreviny
 oznámenie o výrube dreviny.doc (49 kB) (49 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 žiadosť o výrub tlačivo MČ.doc (74 kB) (74 kB)

 

Rybársky lístok

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
 žiadosť o vydanie rybarskeho listka.doc (34.5 kB) (34.5 kB)

 

Žiadosť o hlásenie v miestnom rozhlase

Žiadosť o hlásenie v Miestnom rozhlase
 žiadosť o hlasenie v MR.doc (46 kB) (46 kB)

 

TV BRATISLAVA, City TV

dnes je: 23.2.2018

meniny má: Roman, Romana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka