Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Kontakty

Miestny úrad

Telefonické kontakty
Adresa Telefónne číslo Fax
Miestny úrad mestskej časti Bratislava Lamač, Malokarpatské námestie č. 9 841 03  Bratislava + 421 2 64 78 15 81
+ 421 2 64 78 00 65
+ 421 2 64 78 06 89

 

Sekretariát starostu a prednostu

 
Meno Telefón emailový kontakt
Blažena Kusá +421 2 64 78 00 65 blazena.kusa@lamac.sk; sekretariat@lamac.sk

 

Samostatný referát organizácie a správy majetku

 
Meno Názov odboru Emailový kontakt

Mgr. Andrea Húšková

vedúca ROaSM - odborný referent v oblasti zmluvných vzťahov andrea.huskova@lamac.sk
Miroslav Jesenský referent správy a evidencie majetku miroslav.jesensky@lamac.sk

Mgr. Tomáš Pénzeš

odborný referent v oblasti legislatívy tomas.penzes@lamac.sk

 

Samostatný referát projektového riadenia

 

Meno Názov odboru Emailový kontakt
Ing. arch. Mária Rajecká referent projektového riadenia maria.rajecka@lamac.sk

 

Samostatný referát vnútornej správy

 
Meno Názov odboru Emailový kontakt

Mgr. Svetlana Maňová

vedúca RVS - overovanie listín a podpisov svetlana.manova@lamac.sk
Anna Jánošíková odborný referent miestnych daní a poplatkov

anna.janosikova@lamac.sk

Gabriela Zelenáková odborný referent správy registratúry gabriela.zelenakova@lamac.sk
Jana Klasová pracovník podateľne jana.klasova@lamac.sk

 

Ohlasovňa pobytov

 
Meno Názov odboru emailový kontakt
Gabriela Zelenáková odborný referent pre evidenciu pobytu občanov gabriela.zelenakova@lamac.sk

 

Samostatný ekonomický referát

 
Meno Názov odboru emailový kontakt

Helena Dékányová

vedúca ER - ekonomické činnosti

helena.dekanyova@lamac.sk

Mgr. Miriam Čuchtová odborný referent v oblasti účtovníctva miriam.cuchtova@lamac.sk
Anna Jánošíková pokladník anna.janosikova@lamac.sk

 

Referát personalistiky a miezd

 
Meno Názov odboru emailový kontakt

Ľubica Kučerová

odborný referent mzdovej agendy lubica.kucerova@lamac.sk

 

Samostatný referát územného konania a stavebného poriadku

 
Meno Názov odboru emailový kontakt
Ing. Viera Krajíčková vedúca RUKaSP viera.krajickova@lamac.sk
Ing. arch. Ľuboslava Konečná odborný refent RUKaSP luboslava.konecna@lamac.sk
Anna Dudová administratívny referent anna.dudova@lamac.sk

 

Oddelenie dopravy a územného rozvoja

 
Meno Názov odboru emailový kontakt
Ing. Vlastislava Rychtáriková vedúca ODUR - doprava a pozemné komunikácie vlastislava.rychtarikova@lamac.sk
Ing. Mária Brennerová odborný referent územného rozvoja, referát krízového riadenia                           maria.brennerova@lamac.sk
Ing. Marek Poláš odborný referent životného prostredia marek.polas@lamac.sk
Petra Petrášová referent parkovacej politiky, správa webu petra.petrasova@lamac.sk
Ladislav Hegyi vedúci referátu verejnosprospešných služieb  

 

Oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí

 
Meno Názov odboru emailový kontakt
Mgr. Michaela Kovári Mrázová vedúca OŠKaS michaela.kovari-mrazova@lamac.sk
Mgr. Mária Šimončičová odborný referent kultúry, voľného času a športu maria.simoncicova@lamac.sk
Ondrej Polák knihovník kniznica@lamac.sk
Tamara Filadelfiová odborný referent v sociálnej oblasti, koordinátor  opatrovateľskej služby tamara.filadelfiova@lamac.sk
Mgr. Svetlana Maňová vedúca samostatného referátu školstva RŠ

svetlana.manova@lamac.sk

Mirka Ducká vedúca školských jedální

sjlamac@gmail.com

 

Časopis Lamačan

 
Meno Názov odboru emailový kontakt
Mgr. Erik Mader redaktor lamacan@lamac.sk
Petra Petrášová tajomník redakčnej rady petra.petrasova@lamac.sk
Mgr. Mária Šimončičová inzercia maria.simoncicova@lamac.sk

 

TV BRATISLAVA, City TV

dnes je: 18.2.2018

meniny má: Jaromír

webygroup
ÚvodÚvodná stránka