Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Dávky a príspevky

Jednorazová dávka sociálne odkázaným občanom

Jednorazová dávka občanom sa poskytuje najmä rodine s deťmi, ale aj ďalším občanom
mestskej časti, ktorí sú sociálne odkázaní a fyzickým osobám, ktoré sa so sociálne odkázaným
občanom spoločne posudzujú. Za výdavky na poskytnutie jednorazovej dávky sa považujú najmä:
- mimoriadne výdavky na nevyhnutné ošatenie a obuv
- výdavky spojené s nákupom školských potrieb pre nezaopatrené deti
- mimoriadne liečebné náklady
- atď.
O výške jednorazovej dávky občanom rozhoduje starosta MČ BA Lamač s prihliadnutím
na odporúčanie komisie pre veci sociálne, zdravotnícke a bytové a taktiež na objem finančných prostriedkov určených na poskytovanie jednorazovej dávky občanom
v rozpočte mestskej časti BA Lamač schválených miestnym zastupiteľstvom v príslušnom
kalendárnom roku.


 

Príspevok mestskej časti na stravovanie dôchodcov

Miestny úrad MČ Bratislava Lamač v rámci sociálnej pomoci občanom Lamača organizuje spoločné stravovanie pre dôchodcov. Spolupracuje s nasledujúcimi zariadeniami poskytujúcimi stravu:

Jedáleň pri Základnej škole, Malokarpatské nám. č. 1, Bratislava
Jedáleň pri Domove seniorov Lamač, Na barine č. 5, Bratislava
Jedáleň pri Centre vzdelávania Slovak Telekom, a.s., Borinská č. 10, Bratislava

Cena stravného lístka závisí od organizácie, ktorá stravu poskytuje, pričom MČ prispieva na stravný lístok podľa výšky dôchodku nasledovne:

Výška dôchodku (€)                Príspevok MČ (€)  
do 318,70                                            0,90      
nad 318,70 do 422,00                         0,80   
nad 422,00 do 525,30                         0,70  
nad 525,30 do 577,00                         0,40  
nad 577,00                                            0,-  

 

Podmienky pre poskytnutie tohto príspevku sú nasledovné:
- žiadateľ je poberateľom starobného dôchodku alebo
- pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na spoločné stravovanie

V súčasnosti túto pomoc využíva približne 190 obyvateľov Lamača. V prípade záujmu sa môžete obrátiť na MU MČ Bratislava – Lamač, oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí.


 


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka