Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Jarné a jesenné upratovanie

Úsek správy zelene, čistoty a poriadku

  • kontroluje stav čistoty a poriadku v zmysle platných VZN na verejných priestranstvách, (trhoviskách , kontajnerových stojiskách, komunikáciách III. a IV. triedy, záhradkárskych osadách),
  • zabezpečuje letné čistenie komunikácií III. a IV. triedy vrátane k nim patriacej cestnej zelene, parkovísk, ako aj čistenie obrubníkov a kanalizačných vpustí a lapákov splavenín,
  • spolupracuje s mestskou a štátnou políciou,
  • eviduje a zodpovedá za DHM (lavičky, vázy a pod.) vo verejnej zeleni a zadáva práce na ich údržbu,
  • zadáva a kontroluje práce v údržbe zelene - kosenie trávnikov, čistota, hrabanie lístia, orezy a výruby stromov, výsadba stromov a kríkov,

 

Upozornenia k jarnému upratovaniu

Vážení Lamačania, dovoľujeme si Vás oboznámiť s niekoľkými upozorneniami k „jarnému upratovaniu“.

 
1. Veľkokapacitné kontajnery (VKK) slúžia všetkým obyvateľom (nie sú pristavované pre potreby jednotlivca).

2. VKK slúži na uloženie objemového odpadu z domácností ako je napríklad starý nábytok (postele, sedačky, kuchynské linky a pod.).

3. Veľkoobjemný odpad musí byť rozložený, nie v celosti !!! (kvôli šetreniu miesta)

4. Je zakázané preplňovať VKK (v prípade preplnenia nebudú vyvezené).

5. Do VKK je prísne zakázané vhadzovať stavebný odpad, elektroodpad, nebezpečný a toxický odpad ako aj bioodpad.

6. Každý občan je povinný dodržiavať čistotu a poriadok okolo miesta pristavenia.

7. Každý občan je povinný konať v súlade zo zákonom č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov (zákon o odpadoch) a tak isto v súlade s platným VZN MČ BA – Lamač č. 3/2009 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti.

8. Každý občan, ktorý nedodrží platné normy a zákony môže byť pokutovaný.


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka