Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Zoznam ulíc

Pomenovanie ulíc v Lamači

Bakošova ulica (1975), pomenovanie: PhDr. Ján Bakoš, 1890-1967, zakladateľ slovenskej orientalistiky a prvý profesor semitských jazykov na FF UK, člen SAV a ČSAV. - Obytné budovy, Podháj.

Borinská ulica (1972), pomenovanie: obec Borinka, leží 8 km severne od Lamača - Obchodná akadémia, ubytovňa.

Cesta na Klanec - pomenovanie: vrch Klanec 347m

Furmanská ulica -v r.1992 premenovanie lamačskej časti Agátovej ulice - pomenovanie: medonosný listnatý strom agát.

Havelkova ulica (1975), pomenovanie: Karol Havelka, akademik, profesor na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, čs. teoretik najmä železobetónových stavebných konštrukcií, zakladateľ Ústavu stavebníctva a architektúry SAV - Rodinné domy, Podháj.

Heyrovského ulica (1975), pomenovanie: Jaroslav Heyrovský, 1890-1966, český chemik, profesor, fyziky a chémie na Univerzite Karlovej, nositeľ Nobelovej ceny za zostrojenie polarografu, člen ČSAV a mnohých ďalších svetových akadémii. -Obytné budovy, Podháj

Hodonínska ulica (1957), pomenovanie: Hodonín mesto na Morave, jedno z niekoľkých miest ČSSR, ktoré za decembrového štrajku r. 1920 prevzali robotníci moc do svojich rúk. -hlavná cesta medzi železničnou traťou a pôvodnou zástavbou Lamača. Bez zástavby.

Kuneradská ulica (1957), pomenovanie: obec Kunerad, 14 km južne od Žiliny, zámok.- Rodinné domy pozdĺž železničnej trate.

Lamačská cesta (1742), 1742 Blumenauer Strasse, 1784 Stampfner Landstrasse, 1793 Weeg nach Blamenau, 1811 Stampfner Linie, 1815 Blamenauer Strasse, 1827 via publica Posonio penes lamacs, koncom 19.st. (Vietérov plán mesta) Morvai országút, 1929 lamačská cesta. -Stará stredoveká obchodná cesta - Jantárová cesta, ktorá sa napájala na Hlbokú cestu. ( vtedy aj u. Prokopa Veľkého) a pokračovala do Lamača, Záhorskej Bystrice a Stupavy. Od r. 1972 sa od nej oddeľuje autostráda D-2 Bratislava-Malacky-Praha. - Pamiatky: míľnik SA od ak. sochára Ladislava Snopeka a Ing. arch. Ladislava Bezisetza.

Lediny (ulica) (19st.): Ledyny, 1957 Lediny. -Radové rodinné domy.

Malokarpatské námestie
pred r. 1992 námestie Wilhelma Piecka(1975) - pomenovanie: Wilhelm Pieck, 1876-1960, jeden z vedúcich činiteľov nemeckého komunistického hnutia, zakladateľ Komunistickej strany Nemecka, prezident NDR. Súčasť sídliskovej zástavby Podháj s komplexnou občianskou vybavenosťou, školou a kinom .

Na barine (ulica) (1957) Na barine.

Pod násypom (ulica) (1957), pomenovanie.- Kúpalisko.

Pod Zečákom (ulica) (1957), pomenovanie: pôvodné pomenovanie priľahlého lúčneho záhonu. Zečák. Rodinné domy

Podháj (ulica aj názov sídliska) (1957) Podháj ulica.- pomenovanie: priľahlý záhon Podháj.

Povoznícka ulica (1957), pomenovanie: historická reminiscencia na povoznícke pomenovanie Lamačanov voči zemepánovi mestu Bratislava. - Rodinné domy.

Pridánky (ulica) (1957), ulica medzi starou Lamačskou c. a diaľnicou do Brna.

Rácova ulica (1957), pomenovanie: Rác, predseda Obvodovej rady v lamači, zaslúžilý člen KSČ.

Rajtákova ulica (1957), pomenovanie: kpt. Rajták, protifašistický bojovník, padol pri Martine. Pôvodná zástavba obce.

Rozálska ulica (1957), pomenovanie: kaplnka sv. Rozálie v Lamači.

Segnáre (ulica) (1957), pomenovanie: priľahlý záhon Segnáre.- Najstaršie osídlenie doložené archeologickými nálezmi lengyelskej a slovanskej kultúry. Ulica je paralelná so železničnou traťou.

Skerličova ulica (1957), pomenovanie: Skerlič, chorvátsky zakladateľ Lamača v 16.st. z Chorvátska. Rodinné domy.

Stanekova ulica(1976), pomenovanie: profesor MUDr. Ivan Stanek, 1915-1972, akademik SAV, člen a korešpondent ČSAV, Juhoslovanskej akadémie v Záhrebe, profesor na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.-Rodinné domy, Podháj

Studenohorská ulica
pred r.1992 ulica Ladislava Szántoa(1975), pomenovanie: akademik Ladislav Szántó, 1894-1974, slov. marxistický filozof a ekonóm, akademik ČSAV a SAV, univerzitný profesor, vyznamenaný Radom republiky a Radom Červenej hviezdy.- Obytné domy, Podháj

Ulica Valentína Matrku (2011), pomenovanie: rodák Valentín Matrka

Vrančovičova ulica (1958), pomenovanie: Blažej Vrančovič, jeden z prvých osadníkov Lamača. Pôvodná radová zástavba, kostol sv. Margity.

Vysokohorská ulica

Záhrady (ulica) (1857),1857 Zahradi, cca 1983 Záhrady. V priestore voľakedajšej Lábskej ulice.

Zelenohorská ulica (1957), pomenovanie: podľa priľahlého vrchu Zelená hora.- Rodinné domy

Zidiny (ulica) (1957), pomenovanie: pôvodné pomenovanie priľahlého záhonu pôvodne vinohradníckeho, dnes lesného zvaného Sitina a Sitiny. - Pôvodná zástavba.

Zhorínska (ulica)

Zlatohorská ulica (1972), pomenovanie: v smere ulice vrch Zlatá hora.- Rodinné domy.
 


 

PSČ ulíc v Lamači

  
  
  
Bakošová ulica841 03  Bratislava 47
Borinská ulica841 03  Bratislava 47
Cesta na Klanec841 03  Bratislava 47
Furmanská ulica841 03  Bratislava 47
Havelkova ulica841 03  Bratislava 47
Heyrovského ulica841 03  Bratislava 47
Hodonínska ulica841 03  Bratislava 47
Kunerádska ulica841 03  Bratislava 47
Lamačská cesta 2 - 8811 04  Bratislava 1
Lamačská cesta 13 - 20, 37 - 133841 03  Bratislava 47
Lamačská cesta 1,3,10841 04  Bratislava 4
Lediny841 03  Bratislava 47
Malokarpatské námestie841 03  Bratislava 47
Na barine841 03  Bratislava 47
Pod násypom841 03  Bratislava 47
Pod Zečákom841 03  Bratislava 47
Podháj841 03  Bratislava 47
Povoznícka ulica841 03  Bratislava 47
Pridánky841 03  Bratislava 47
Rácova ulica841 03  Bratislava 47
Rajtákova ulica841 03  Bratislava 47
Rozálska ulica841 03  Bratislava 47
Segnáre841 03  Bratislava 47
Srerličova ulica841 03  Bratislava 47
Stanekova ulica841 03  Bratislava 47

Studenohorská ulica

Ulica Valentína Matrku

841 03  Bratislava 47

841 03  Bratislava 47

Vrančovičova ulica841 03  Bratislava 47
Vysokohorská ulica841 03  Bratislava 47
Zidiny 1 - 9, 9/a841 03  Bratislava 47
Zidiny ostatné čísla841 03  Bratislava 47
Zhorínska ulica841 03  Bratislava 47
Zlatohorská ulica841 03  Bratislava 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka