Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Základné informácie

K 31.12.2013 sa zrušil Spoločný stavebný úrad zriadený pre mestskú časť Bratislava – Devínska Nová Ves a mestskú časť Bratislava – Lamač.

Od 01.01.2014 výkon činnosti stavebného úradu zabezpečuje samostatne mestská časť Bratislava – Lamač.

 V zmysle § 117 zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) je stavebným úradom obec a pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy.

Úlohy stavebného úradu na úseku územného konania a stavebného poriadku v rozsahu stavebného zákona plní Referát územného konania a stavebného poriadku.

Stavebný úrad v zmysle stavebného zákona vydáva:

  • rozhodnutie o umiestnení stavby, o využívaní územia, o chránenej časti krajiny, rozhodnutie o stavebnej uzávere, zmene územného rozhodnutia

  • stavebné povolenie pre stavby, zmeny stavieb, terénne úpravy,

  • kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o zmene na odstránenie stavieb, nariadenie zabezpečovacích prác

Stavebný úrad prostredníctvom štátneho stavebného dohľadu zabezpečuje ochranu verejných záujmov, ako aj práv a právom chránených záujmov právnických a fyzických osôb, ktoré vyplývajú z uskutočňovania stavby alebo jej zmeny, z vlastností stavby pri jej užívaní, z odstránenia stavby, terénnych úprav.

 


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka