Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Osvedčovanie listín

K vybaveniu potrebujete

Platný doklad totožnosti: občiansky preukaz, cestovný doklad, vojenský preukaz, námornícka knižka alebo povolenie na pobyt pre cudzinca

Originál osvedčovanej listiny

Fotokópiu osvedčovanej listiny

Obec (mestská časť Bratislava – Lamač) pri osvedčovaní listiny zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom (599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami).

Osvedčovaním zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Ak osvedčovaný odpis listiny alebo jej kópia tvorí dva listy a viac listov, sú spojené šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou s odtlačkom úradnej pečiatky.

Obec (mestská časť Bratislava – Lamač) nevykonáva osvedčenie:

ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine (týka sa to aj prekladov),

odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,

ak ide o odpis listiny alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,

ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány),

ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku,

Mestská časť ďalej nesmie overiť listiny s reliéfnou pečiatkou, hologramom alebo listinu, ktorú tvorí iba QR kód.

Poplatok

2,00 € za osvedčenie fotokópie listín v slovenskom jazyku (za každú jednu aj načatú stranu A4) - platí sa v hotovosti odbornému referentovi poverenému osvedčovaním listín a podpisov na listinách

3,00 € za osvedčenie fotokópie v českom jazyku (za každú jednu aj načatú stranu A4) - platí sa v hotovosti odbornému referentovi poverenému osvedčovaním listín a podpisov na listinách


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka