Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Osvedčovanie podpisov na listinách

K vybaveniu potrebujete

Platný doklad totožnosti: občiansky preukaz, cestovný doklad, vojenský preukaz, námornícka knižka alebo povolenie na pobyt pre cudzinca

Listinu, na ktorej je potrebné osvedčiť podpis

Tlačivá (splnomocnenie, čestné prehlásenie) sú k dispozícii na webovej stránke v sekcii Tlačivá a na požiadanie priamo na Miestnom úrade

Pri osvedčovaní podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu.

Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov (imobilný občan) nemôže dostaviť do úradnej miestnosti Miestneho úradu, je možné osvedčenie vykonať i mimo úradnej miestnosti (iba na území MČ Bratislava – Lamač). V tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť konkrétne podmienky a termín osvedčenia.

Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať na listine so vzťahom k cudzine (takéto osvedčenie vykoná notár) a na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať v prípade, že sa na danú listinu podpisuje alebo uznala za vlastný právnická osoba (týka sa to aj podpisov na listinách Spoločenstiev vlastníkov bytov).

Poplatok

2,00 € za každý podpis – platí sa v hotovosti odbornému referentovi poverenému osvedčovaním listín a podpisov na listinách


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka