Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Ohlasovňa pobytu - základné informácie

Mestská časť Bratislava - Lamač zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie obyvateľov od 11.01.2016.

Referát ohlasovne pobytu zabezpečuje prenensený výkon štátnej správy v zmylse zák. č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občabanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

V rámci evidencie obyvateľov zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • vedie evidenciu pobytu obyvateľov a zaznamenáva údaje o hlásení pobytu do

 • centrálneho registra obyvateľov v elektronickej forme,

 • overuje totožnosť obyvateľa, úplnosť a správnosť ustanovených údajov a platnosti

 • predkladaných dokladov,

 • poskytuje údaje z evidencie pobytu obyvateľov a z registra obyvateľov orgánom

 • verejnej správy, právnickým osobám, ktoré plnia úlohy štátu na základe osobitných predpisov,

 • poskytuje informáciu o mieste pobytu obyvateľa na základe písomnej žiadosti

 • právnickej osoby alebo fyzickej osoby a zaznamenáva do evidencie a registra, komu

 • a na aký účel bola informácia o pobyte poskytnutá,

 • vydáva potvrdenie o evidovanom pobyte občanom SR a právnickým osobám

 • a fyzickým osobám pre použitie v rámci Slovenskej republiky i v cudzine,

 • zabezpečuje a dodržiava bezpečnosť ochrany osobných údajov podľa zákona č.

 • 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a evidencie pobytu,

 • preberá žiadosti od obyvateľov o zákaze poskytovania údajov a zaznamenáva ich do

 • evidencie pobytu a registra,

 • vykonáva oznamovaciu povinnosť v súlade so zákonom o hlásení a evidencii pobytu

 • obyvateľov SR a registri obyvateľov SR a inými právnymi predpismi,

 • spracováva, vedie a predkladá štatistické prehľady počtov udalostí vyplývajúce

 • z príslušných zákonných ustanovení,

 • pre potreby MÚ a príslušných inštitúcií (napr. Štatistický úrad SR) spracúva

 • a vyhodnocuje štatistické údaje z činnosti zvereného úseku a aj z iných dostupných zdrojov (prehľady v rámci MÚ, internet, odborná literatúra a pod.).

V oblasti volieb plní hlavne nasledovné úlohy:

 • zabezpečuje a spolupracuje podľa príslušných zákonov na agende volieb do Národnej rady SR, orgánov samosprávy obcí, voľby prezidenta SR, referenda, volieb do orgánov vyšších samosprávnych územných celkov a volieb do Európskeho parlamentu, najmä:

 • spracúva údaje pre register obyvateľov  mestskej časti Bratislava – Lamač pre volebné účely,

 • podieľa sa na vykonávaní organizačno-technickom zabezpečení volieb,

V oblasti sčítania obyvateľov, domov a bytov zabezpečuje najmä:

 • účasť sa na príprave a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v mestskej časti

 • Bratislava – Lamač (ďalej len „sčítanie“) v príslušnom roku, najmä:

 • preberanie a uskladnenie sčítacích tlačív a ich včasné rozdelenie, prípadne rozoslanie,

 • pomoc pri organizačno-technickom zabezpečení sčítania.


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka