Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Kompetencie miestneho zastupiteľstva

Kompetencie miestneho zastupiteľstva

Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľským orgánom obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti.

Miestnemu zastupiteľstvu je vyhradené

a)uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach s platnosťou pre mestskú časť,

b)vydávať písomné stanovisko k návrhu štatútu a jeho dodatkov podľa § 7b ods. 3,

c)určovať pravidlá nakladania s majetkom mestskej časti a so zvereným majetkom v súlade so štatútom,

d)schvaľovať rozpočet mestskej časti, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie rozpočtu a uznášať sa na rozpočtových opatreniach,

e)zriaďovať a zrušovať účelové mimorozpočtové fondy,

f)rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, ktoré budú splácané z rozpočtu mestskej časti,

g)vyhlasovať miestne referendum mestskej časti podľa § 9,

h)zriaďovať a zrušovať rozpočtové a príspevkové organizácie napojené na rozpočet mestskej časti a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov,

i)zakladať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať členov orgánov týchto právnických osôb,

j)schvaľovať združovanie prostriedkov a účasť mestskej časti v združeniach,

k)určovať plat a odmenu starostu a odmenu miestneho kontrolóra,

l)schvaľovať poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií,

m)uznášať sa v rozsahu vymedzenom štatútom na veciach podľa § 7a ods. 2 a § 7b ods. 2.

Podrobnejšiu úpravu právomoci a pôsobnosti miestnych zastupiteľstiev a ich vzťahy k mestským orgánom upravuje štatút.


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka