Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Vítame Vás na stránke mestskej časti Bratislava - Lamač

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín Žilinský

Začatie správneho konania vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín, v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
viac...


 

Pozvánka na účasť vo fókusových skupinách pre subjekty občianskej spoločnosti

Vo všetkých mestských častiach existujú formálne, či neformálne občianske aktivity, ktoré prispievajú k napĺňaniu všeobecne prospešných cieľov, čo nakoniec ústi aj k podpore zo strany vašich mestských častí. Cieľom projektu je zmapovať tieto prínosy ale aj existujúce prekážky a hľadať spôsoby ich riešenia, čo verím, je našim spoločným záujmom. Som presvedčený, že nájdete najvhodnejší spôsob ako o tejto možnosti informovať formálne/neformálne subjekty občianskej spoločnosti vo vašej mestskej časti.

viac...


 

Výzva na predloženie ponuky – oprava živičných krytov vozoviek a chodníkov

Mestská časť Bratislava – Lamač vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk v rámci zákazky, ktorej predmetom je zabezpečenie prác: „Opravy živičných krytov vozoviek a chodníkov na území mestskej časti Bratislava – Lamač“ vykonávaných na miestnych komunikáciách a chodníkoch III. a IV. triedy zverených do správy MČ Bratislava – Lamač.

Predpokladaná hodnota zákazky:

21 257,18 € s DPH

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:

24.05.2019, do 12:00 hod.

Ďalšie podrobnosti si môžete prečítať v prílohách tejto výzvy.

viac...


 

Výzva na podávanie návrhu loga mestskej časti Bratislava - Lamač

Mestská časť Bratislava – Lamač vyhlasuje výzvu na predkladanie grafického návrhu loga mestskej časti Bratislava - Lamač, tvorba dizajn manuálu a návrhu printových materiálov.

Súťaž je určená pre profesionálnych grafických dizajnérov/ky a pre študentov/ky umeleckých škôl.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 24.06.2019 do 12:00

Finančná odmena víťazovi/ke súťaže: 

Víťaz - 1 000 EUR
2. miesto – 500 EUR
3. miesto – 300 EUR

Ďalšie podrobnosti si môžete prečítať v prílohe tejto výzvy.

viac...


 

Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač vyhlasuje voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač.

Odovzdanie písomnej prihlášky kandidáta na výkon funkcie aj s ostatnými požadovanými dokladmi je najneskôr do 05.06.2019 do 16.30 hod.

Ostatné náležitosti prihlášky a ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač si môžete prečítať v prílohe oznamu.

viac...


 

Oznam - miestna knižnica Lamač

Z dôvodu čerpania dovolenky bude miestna knižnica v Lamači

od 13.5.2019 - 4.6.2019

zatvorená.

viac...


 

Štatistický úrad SR - Zisťovanie IKT

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT) sa uskutoční od 17.04.2019 do 31.05.2019.
viac...


 

Vyhradené parkovanie nekončí

Poslanci miestneho zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 07.02.2019 schválili zmeny týkajúce sa prenájmu parkovacích miest v našej mestskej časti. Zmena spočíva v tom, že všetky nájomné zmluvy v prie ...viac...


 

Výzva pre domové samosprávy a správcovské družstvá

Mestská časť Bratislava – Lamač by rada vytvorila funkčný systém komunikácie, ktorý považuje za dôležitý nielen v prípade mimoriadnych udalostí, ale aj v oblasti bežnej agendy, ako sú napríklad kamero ...viac...


 

Oznámenie o zverejnení rozhodnutia

Oznámenie o zverejnení rozhodnutia podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Územný plán zóny Zečák, Bratislava – Lamač

viac...


 

Kultúra a šport

10.4. - 31.8.2019   00,00

Plagát_výstava_Múzeum_cez_foto_objektív_apr_2019.jpg

STM-Múzeum dopravy Bratislava

Múzeum cez foto-objektív

Fotoklub Jednoty dôchodcov Slovenska v Lamači spojením síl s rodinným centrom Obláčik pripravili originálnu výstavu "Múzeum cez foto-objektív". Ide o autorskú v ...


 

12.5. - 30.8.2019   16,30

vstupná hala kina Lamač

Zrkadlenie prírody - autorská výstava dvoch tvorivých Lamačanov

Príroda je večná inšpirácia: živí nás, vytvára nám podnetné a pohostinné prostredie, z nej sme vzišli, do nej sa radi vraciame až napokon sa jej vrátime a odovz ...


 

29.5.2019   08,00-19,00

NaKolesach2019-challenge-lamac-plagat (1).jpg

Lamač

Challenge day a Na kolesách proti rakovine

Nadácia proti rakovine, MÚ Bratislava-Lamač

MČ Bratislava-Lamač sa po troch rokoch opäť zapája do akcie Challenge day a Na kolesách proti rakovine. Ide o svetový deň výziev, kedy naša mestská časť prijala ...


 

1.6. - 2.6.2019   11,00

web_OSMIJANKO.jpg

kino Lamač

Osmijanko

Divadlo pod Hájom a MČ BA-Lamač

 

8.6.2019   14,00 - 19,00

leták A4-1.jpg

Malokarpatské námestie

Deň detí

MÚ Bratislava-Lamač

Príďte s nami osláviť Deň detí v sobotu dňa 8. júna od 14,00 h na Malokarpatské námestie, kde sme pre deti pripravili súťažné disciplíny, zábavné atrakcie, tvor ...


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 23.5.2019

meniny má: Želmíra

ÚvodÚvodná stránka