Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Miestny úrad

Oznámenie o zmene činnosti-Rozšírenie parkoviska LIDL
 Oznámenie o zmene činnosti-Rozšírenie parkoviska LIDL.docx (38.7 kB) (38.7 kB)

 
Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby BORY HOME I.- SO 9103 Vnútroareálové chodníky a spevnené plochy
 oznam Bory Home I. SO 9103.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby BORE HOME I.- SO 9102 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská
 oznam Bory Home I. SO 9102.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Výzva na voľby členov rady školy
 Výzva na voľby členov do rady školy.pdf (645.8 kB) (645.8 kB)

 
VZN MČ BA - Lamač č. 5/2018 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 zo dňa 09.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Lamač v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017 zo dňa 18.05.2017
 VZN_5_2018_ktorým_sa_mení_a_dopĺňa_VZN_1_2017_o_poplatku_za_rozvoj_na_území_mestskej_časti_Bratislava_Lamač.pdf (218.3 kB) (218.3 kB)

 
Návrh 2. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač v roku 2018
 2. úprava rozpočtu návrh.pdf (201 kB) (201 kB)

 
Oznámenie o zverejnení rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu pre strategický dokument Územný plán zóny Zečák
 oznamenie_o zverejneni_rozsah_hodnotenia_SEA.pdf (231.8 kB) (231.8 kB)

 
OU Bratislava Rozsah hodnotenia a časový harmonogram pre strategický dokument Územný plán zóny Zečák
 OU BA Rozsah  a časový harmon..PDF (3.1 MB) (3.1 MB)

 
Oznámenie o zverejnení rozhodnutia
 oznamenie o zverejneni rozhodnutia.pdf (197.2 kB) (197.2 kB)

 
OU BA Rozhodnutie
 OU BA Rozhodnutie Zečák.PDF (25.3 MB) (25.3 MB)

 
Návrh 1. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač v roku 2018
 Návrh 1. úpravy rozpočtu.pdf (197 kB) (197 kB)

 
Návrh záverečného účtu za rok 2017
 Záverečný účet 2017.pdf (358.2 kB) (358.2 kB)

 
Návrh záverečného účtu za rok 2017- príloha
 hodnotiaca správa.PDF (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Návrh záverečného účtu za rok 2017- príloha
 hodnotiaca správa0001.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Návrh záverečného účtu za rok 2017- príloha
 hodnotiaca správa0002.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Návrh záverečného účtu za rok 2017- príloha
 MU výdavky 2017.pdf (112.5 kB) (112.5 kB)

 
Oznámenie výsledku vybavenia petície „Podanie hromadnej pripomienky“, súčasťou ktorej bola aj „Petícia k hromadnej pripomienke k návrhu územného plánu zóny Zečák, Bratislava – Lamač“
 Oznámenie výsledku vybavenia petície_579.pdf (271.3 kB) (271.3 kB)

 
Oznámenie - Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie -ÚPZ Zečák Bratislava - Lamač
 oznamenie_prerokovanie_SEA_vr.pdf (195.8 kB) (195.8 kB)

 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač pre roky 2018-2020 Tabuľka č. 1: Príjmový rozpočet na roky 2018 -2020
 Tabuľka 1 - Rozpočet 2018-2020.pdf (150.2 kB) (150.2 kB)

 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač pre roky 2018-2020 Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na roky 2018 - 2020 podľa rozpočtovej klasifikácie (výdavkový)
 Tabuľka 2 - Rozpočet 2018-2020.pdf (360.6 kB) (360.6 kB)

 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač pre roky 2018-2020 Tabuľka č. 3: Programový rozpočet na roky 2018 - 2020 podľa rozpočtovej klasifikácie (výdavkový)
 Tabuľky 3 Rozpočet  2018-2020.pdf (127.8 kB) (127.8 kB)

 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač pre roky 2018-2020 Tabuľka č. 4: Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na roky 2017 - 2018
 Tabuľky 4 Rozpočet  2018-2020.pdf (133.2 kB) (133.2 kB)

 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač pre roky 2018-2020 Tabuľka č. 5: Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na roky 2018 - 2020
 Tabuľky 5 Rozpočet  2018-2020.pdf (132.4 kB) (132.4 kB)

 
Návrh 3. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač v roku 2017
 Návrh 3. úpravy rozpočtu.pdf (179.8 kB) (179.8 kB)

 
Oznámenie o výsledku vybavenia petície
 Oznámenie o výsledku vybavenia petície - web.pdf (273.6 kB) (273.6 kB)

 
Návrh 2. úpravy rozpočtu MČ BA - Lamač v roku 2017
 Návrh 2. úpravy rozpočtu 2017 UT.pdf (162.7 kB) (162.7 kB)

 
Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač
 Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra UT.pdf (166.8 kB) (166.8 kB)

 
Záverečný účet MČ Ba - Lamač za rok 2016_časť 4.
 záverečný účet0004.PDF (800.1 kB) (800.1 kB)

 
Záverečný účet MČ Ba - Lamač za rok 2016_časť 3.
 záverečný účet0003.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Záverečný účet MČ Ba - Lamač za rok 2016_časť 2.
 záverečný účet0002.PDF (2.6 MB) (2.6 MB)

 
Záverečný účet MČ Ba - Lamač za rok 2016_časť 1.
 záverečný účet0001.PDF (10.1 MB) (10.1 MB)

 
Záverečný účet MČ Ba - Lamač za rok 2016
 Záverečný účet MČ Bratislava-Lamač za rok 2016.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Návrh 1. úpravy rozpočtu MČ BA - Lamač v roku 2017
 Návrh 1. úpravy rozpočtu 2017.pdf (162.6 kB) (162.6 kB)

 
Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019 - príjmová časť
 Tabuľka 1 Rozpočet 2017-2019.pdf (147.4 kB) (147.4 kB)

 
Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019 - výdavková časť
 Tabuľka 2 Rozpočet 2017-2019.pdf (361.9 kB) (361.9 kB)

 
Návrh programového rozpočtu na roky 2017 - 2019 - podľa rozpočtovej klasifikácie
 Tabuľka 3 Rozpočet  2017-2019.pdf (127.6 kB) (127.6 kB)

 
Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na roky 2016 - 2017
 Tabuľka 4 Rozpočet  2017-2019.pdf (133.3 kB) (133.3 kB)

 
Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na roky 2017 - 2019
 Tabuľka 5 Rozpočet  2017-2019.pdf (132.2 kB) (132.2 kB)

 
Kanalizácia Lamač“- oznámenie o začatí ÚK
 kanalizácia.PDF (951.9 kB) (951.9 kB)

 
Návrh 3. úpravy rozpočtu v roku 2016
 Návrh 3. úpravy rozpočtu 2016 web.pdf (156.3 kB) (156.3 kB)

 
Návrh 2. úpravy rozpočtu v roku 2016
 Návrh 2. úpravy rozpočtu 2016 web.pdf (46 kB) (46 kB)

 
Návrh novely VZN o pravidlách času predaja v obchodoch HAZARD
 Návrh novely VZN o pravidlách času predaja v obchodoch HAZARD.doc (44 kB) (44 kB)

 
Návrh 2. úpravy rozpočtu v roku 2016
 2 uprava rozpoctu 2016.pdf (32.5 kB) (32.5 kB)

 
Návrh 1. úpravy rozpočtu v roku 2016
 Návrh 1. úpravy rozpočtu 2016.pdf (47 kB) (47 kB)

 
Návrh záverečného účtu MČ Bratislava - Lamač za rok 2015 - 1. časť
 Návrh záverečného úču016.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Návrh záverečného účtu MČ Bratislava - Lamač za rok 2015 - 2. časť
 Bod 6 zaverecny ucet -2- cast 1201520160602_10542611.pdf (5.2 MB) (5.2 MB)

 
Návrh záverečného účtu MČ Bratislava - Lamač za rok 2015 - 3. časť
 Bod 6 zaverecny ucet-3-cast 2201520160602_11014031.pdf (7.9 MB) (7.9 MB)

 
Návrh záverečného účtu MČ Bratislava - Lamač za rok 2015 - 4. časť
 Bod 6 sprava nezavisleho auditora 201520160602_11032505.pdf (626.4 kB) (626.4 kB)

 
Program hospodánskeho rozvoia a sociálnelho rozvoja mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves
 PHSR Devínska.PDF (1.8 MB) (1.8 MB)

 
Oznam o začatí prác na odstránení stavby.
 docasne_premostenie.pdf (735.1 kB) (735.1 kB)

 
Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení - 2
 Brožúra-SPP.pdf (608.7 kB) (608.7 kB)

 
Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení -1
 Plagát-SPP.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 - Príjmový rozpočet na r. 2015-2017
 rozpočet 2015 - 2017 príjmy.pdf (194.6 kB) (194.6 kB)

 
Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 - Výdavkový rozpočet na r. 2015
 rozpočet 2015 výdavky.PDF (4.4 MB) (4.4 MB)

 
Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 - Výdavkový rozpočet na r. 2016
 rozpočet 2016 výdavky.PDF (4.4 MB) (4.4 MB)

 
Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 - Výdavkový rozpočet na r. 2017
 rozpočet 2017 výdavky.PDF (4.5 MB) (4.5 MB)

 
Stanovy združenia JPU
 Stanovy.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 

Referát územného konania a stavebného poriadku - stavebný úrad

DSP + KR – Rekonštrukcia RD – Greguš

 
KR – Križovatka Hodonínska - Vrančovičova – Hlavné mesto SR Bratislava

 
SP – Hrubé terénne úpravy, oplotenie – SPS KONCEPT, s.r.o.

 
UR – Lamač-Bytový dom, LAMAČ LAND, s.r.o.

 
Oznámenie o začatí územného konania – verejnoprospešná líniová stavba ,,ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č. 2 Bratislava – Lamačská brána“ na pozemkoch v katastrálnom území Devínska Nová Ves, Dúbravka a Lamač
 VV.pdf (532.2 kB) VV.pdf (532.2 kB)

 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Kolaudačné rozhodnutie – Bory Home I.

 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 21.1.2019

meniny má: Vincent

ÚvodÚvodná stránka