Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Miestny úrad

Návrh na 1. úpravu rozpočtu v roku 2019
 1. úprava rozpočtu 2019.pdf (197 kB) (197 kB)

 
Návrh na 1. úpravu rozpočtu v roku 2019 - príjmy
 Tabuľka prijmy - Rozpočet 2019-2021 návrh 1.úpravy.pdf (151.5 kB) (151.5 kB)

 
Návrh na 1. úpravu rozpočtu v roku 2019 - výdaje
 Tabuľka vydaje - Rozpočet 2019-2021 návrh 1.úpravy.pdf (220.7 kB) (220.7 kB)

 
Osobitý zreteľ - BŠA
 Osobitný_zreteľ_BŠA.pdf (141.1 kB) (141.1 kB)

 
Osobitý zreteľ - OZ Preliezka
 Osobitný_zreteľ_OZ Preliezka.pdf (107.6 kB) (107.6 kB)

 
Oznam o zriadení námietkovej kancelárie pre Voľby do europskeho parlamentu
 Námietková kancelária 2019 - EP.pdf (223.4 kB) (223.4 kB)

 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE - MIMORIADNE POVOLENIE LOVU NA NEPOĽOVNEJ PLOCHE
 EPSON023.PDF (1.8 MB) (1.8 MB)

 
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Určenie ochranného pásma heliportu pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu - Nemocnice novej generácie Bratislava
 EPSON018.PDF (530.7 kB) (530.7 kB)

 
Voľby do europskeho parlamentu 2019 -Určenie volebných okrskov 2019
 určenie volebných okrskov 2019 - EP.pdf (218.7 kB) (218.7 kB)

 
Voľby do europskeho parlamentu 2019 - informácia pre voliča
 Informácia pre voliča.pdf (218.7 kB) (218.7 kB)

 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač na roky 2019-2021 - tabuľka č. 1 Príjmový rozpočet 2019-2021
 Tabuľka 1 - Rozpočet 2019-2021.pdf (151.5 kB) (151.5 kB)

 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač na roky 2019-2021 - tabuľka č. 2 Detailný programový rozpočet 2019-2021 podľa rozpočtovej klasifikácie
 Tabuľka 2 - Rozpočet 2019-2021.pdf (358.9 kB) (358.9 kB)

 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač na roky 2019-2021 - tabuľka č. 3 Programový rozpočet 2019-2021 podľa rozpočtovej klasifikácie
 Tabuľka 3 - Rozpočet  2019-2021.pdf (127.4 kB) (127.4 kB)

 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač na roky 2019-2021 - tabuľka č. 4 Bilancia príjmov a výdavkov 2019-2018
 Tabuľka 4 - Rozpočet  2019-2021.pdf (133.1 kB) (133.1 kB)

 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač na roky 2019-2021 - tabuľka č. 5 Bilancia príjmov a výdavkov 2019-2021
 Tabuľka 5 - Rozpočet  2019-2021.pdf (132.1 kB) (132.1 kB)

 
VZN MČ BA - Lamač č. 5/2018 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 zo dňa 09.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Lamač v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017 zo dňa 18.05.2017
 VZN_5_2018_ktorým_sa_mení_a_dopĺňa_VZN_1_2017_o_poplatku_za_rozvoj_na_území_mestskej_časti_Bratislava_Lamač.pdf (218.3 kB) (218.3 kB)

 
Návrh 2. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač v roku 2018
 2. úprava rozpočtu návrh.pdf (201 kB) (201 kB)

 
Oznámenie o zverejnení rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu pre strategický dokument Územný plán zóny Zečák
 oznamenie_o zverejneni_rozsah_hodnotenia_SEA.pdf (231.8 kB) (231.8 kB)

 
OU Bratislava Rozsah hodnotenia a časový harmonogram pre strategický dokument Územný plán zóny Zečák
 OU BA Rozsah  a časový harmon..PDF (3.1 MB) (3.1 MB)

 
Oznámenie o zverejnení rozhodnutia
 oznamenie o zverejneni rozhodnutia.pdf (197.2 kB) (197.2 kB)

 
OU BA Rozhodnutie
 OU BA Rozhodnutie Zečák.PDF (25.3 MB) (25.3 MB)

 
Návrh 1. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač v roku 2018
 Návrh 1. úpravy rozpočtu.pdf (197 kB) (197 kB)

 
Návrh záverečného účtu za rok 2017
 Záverečný účet 2017.pdf (358.2 kB) (358.2 kB)

 
Návrh záverečného účtu za rok 2017- príloha
 hodnotiaca správa.PDF (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Návrh záverečného účtu za rok 2017- príloha
 hodnotiaca správa0001.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Návrh záverečného účtu za rok 2017- príloha
 hodnotiaca správa0002.PDF (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Návrh záverečného účtu za rok 2017- príloha
 MU výdavky 2017.pdf (112.5 kB) (112.5 kB)

 
Oznámenie výsledku vybavenia petície „Podanie hromadnej pripomienky“, súčasťou ktorej bola aj „Petícia k hromadnej pripomienke k návrhu územného plánu zóny Zečák, Bratislava – Lamač“
 Oznámenie výsledku vybavenia petície_579.pdf (271.3 kB) (271.3 kB)

 
Oznámenie - Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie -ÚPZ Zečák Bratislava - Lamač
 oznamenie_prerokovanie_SEA_vr.pdf (195.8 kB) (195.8 kB)

 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač pre roky 2018-2020 Tabuľka č. 1: Príjmový rozpočet na roky 2018 -2020
 Tabuľka 1 - Rozpočet 2018-2020.pdf (150.2 kB) (150.2 kB)

 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač pre roky 2018-2020 Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na roky 2018 - 2020 podľa rozpočtovej klasifikácie (výdavkový)
 Tabuľka 2 - Rozpočet 2018-2020.pdf (360.6 kB) (360.6 kB)

 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač pre roky 2018-2020 Tabuľka č. 3: Programový rozpočet na roky 2018 - 2020 podľa rozpočtovej klasifikácie (výdavkový)
 Tabuľky 3 Rozpočet  2018-2020.pdf (127.8 kB) (127.8 kB)

 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač pre roky 2018-2020 Tabuľka č. 4: Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na roky 2017 - 2018
 Tabuľky 4 Rozpočet  2018-2020.pdf (133.2 kB) (133.2 kB)

 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač pre roky 2018-2020 Tabuľka č. 5: Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na roky 2018 - 2020
 Tabuľky 5 Rozpočet  2018-2020.pdf (132.4 kB) (132.4 kB)

 
Návrh 3. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač v roku 2017
 Návrh 3. úpravy rozpočtu.pdf (179.8 kB) (179.8 kB)

 
Oznámenie o výsledku vybavenia petície
 Oznámenie o výsledku vybavenia petície - web.pdf (273.6 kB) (273.6 kB)

 
Návrh 2. úpravy rozpočtu MČ BA - Lamač v roku 2017
 Návrh 2. úpravy rozpočtu 2017 UT.pdf (162.7 kB) (162.7 kB)

 
Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač
 Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra UT.pdf (166.8 kB) (166.8 kB)

 
Záverečný účet MČ Ba - Lamač za rok 2016_časť 4.
 záverečný účet0004.PDF (800.1 kB) (800.1 kB)

 
Záverečný účet MČ Ba - Lamač za rok 2016_časť 3.
 záverečný účet0003.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Záverečný účet MČ Ba - Lamač za rok 2016_časť 2.
 záverečný účet0002.PDF (2.6 MB) (2.6 MB)

 
Záverečný účet MČ Ba - Lamač za rok 2016_časť 1.
 záverečný účet0001.PDF (10.1 MB) (10.1 MB)

 
Záverečný účet MČ Ba - Lamač za rok 2016
 Záverečný účet MČ Bratislava-Lamač za rok 2016.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Návrh 1. úpravy rozpočtu MČ BA - Lamač v roku 2017
 Návrh 1. úpravy rozpočtu 2017.pdf (162.6 kB) (162.6 kB)

 
Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019 - príjmová časť
 Tabuľka 1 Rozpočet 2017-2019.pdf (147.4 kB) (147.4 kB)

 
Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019 - výdavková časť
 Tabuľka 2 Rozpočet 2017-2019.pdf (361.9 kB) (361.9 kB)

 
Návrh programového rozpočtu na roky 2017 - 2019 - podľa rozpočtovej klasifikácie
 Tabuľka 3 Rozpočet  2017-2019.pdf (127.6 kB) (127.6 kB)

 
Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na roky 2016 - 2017
 Tabuľka 4 Rozpočet  2017-2019.pdf (133.3 kB) (133.3 kB)

 
Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na roky 2017 - 2019
 Tabuľka 5 Rozpočet  2017-2019.pdf (132.2 kB) (132.2 kB)

 
Kanalizácia Lamač“- oznámenie o začatí ÚK
 kanalizácia.PDF (951.9 kB) (951.9 kB)

 
Návrh 3. úpravy rozpočtu v roku 2016
 Návrh 3. úpravy rozpočtu 2016 web.pdf (156.3 kB) (156.3 kB)

 
Návrh 2. úpravy rozpočtu v roku 2016
 Návrh 2. úpravy rozpočtu 2016 web.pdf (46 kB) (46 kB)

 
Návrh novely VZN o pravidlách času predaja v obchodoch HAZARD
 Návrh novely VZN o pravidlách času predaja v obchodoch HAZARD.doc (44 kB) (44 kB)

 
Návrh 2. úpravy rozpočtu v roku 2016
 2 uprava rozpoctu 2016.pdf (32.5 kB) (32.5 kB)

 
Návrh 1. úpravy rozpočtu v roku 2016
 Návrh 1. úpravy rozpočtu 2016.pdf (47 kB) (47 kB)

 
Návrh záverečného účtu MČ Bratislava - Lamač za rok 2015 - 1. časť
 Návrh záverečného úču016.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Návrh záverečného účtu MČ Bratislava - Lamač za rok 2015 - 2. časť
 Bod 6 zaverecny ucet -2- cast 1201520160602_10542611.pdf (5.2 MB) (5.2 MB)

 
Návrh záverečného účtu MČ Bratislava - Lamač za rok 2015 - 3. časť
 Bod 6 zaverecny ucet-3-cast 2201520160602_11014031.pdf (7.9 MB) (7.9 MB)

 
Návrh záverečného účtu MČ Bratislava - Lamač za rok 2015 - 4. časť
 Bod 6 sprava nezavisleho auditora 201520160602_11032505.pdf (626.4 kB) (626.4 kB)

 
Program hospodánskeho rozvoia a sociálnelho rozvoja mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves
 PHSR Devínska.PDF (1.8 MB) (1.8 MB)

 
Oznam o začatí prác na odstránení stavby.
 docasne_premostenie.pdf (735.1 kB) (735.1 kB)

 
Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení - 2
 Brožúra-SPP.pdf (608.7 kB) (608.7 kB)

 
Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení -1
 Plagát-SPP.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 - Príjmový rozpočet na r. 2015-2017
 rozpočet 2015 - 2017 príjmy.pdf (194.6 kB) (194.6 kB)

 
Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 - Výdavkový rozpočet na r. 2015
 rozpočet 2015 výdavky.PDF (4.4 MB) (4.4 MB)

 
Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 - Výdavkový rozpočet na r. 2016
 rozpočet 2016 výdavky.PDF (4.4 MB) (4.4 MB)

 
Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 - Výdavkový rozpočet na r. 2017
 rozpočet 2017 výdavky.PDF (4.5 MB) (4.5 MB)

 
Stanovy združenia JPU
 Stanovy.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 

Referát územného konania a stavebného poriadku - stavebný úrad

„SO 9102 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská – etapa č. 1“ – BORY HOME I.

 
SP – „Rekonštrukcia plynovodov-ulice Pod Zečákom a Povoznícka“ – SPP-distribúcia, a.s.

 
Oznámenie o začatí územného konania – verejnoprospešná líniová stavba ,,ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č. 2 Bratislava – Lamačská brána“ na pozemkoch v katastrálnom území Devínska Nová Ves, Dúbravka a Lamač
 VV.pdf (532.2 kB) VV.pdf (532.2 kB)

 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Oznámenie o začatí územného konania o využívaní územia: „Bory Home III., Bratislava IV, k.ú. Lamač“ – Informácia

 
Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - „Objekt prechodného ubytovania – Lamač“

 
Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby: Bory Home I., Bratislava IV, k.ú. Lamač – Informácia

 

Ohlasovňa

Oznámenia o zrušení trvalého pobytu - Kaplán

 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 19.4.2019

meniny má: Jela

ÚvodÚvodná stránka