Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Elektronická úradná tabuľa

Miestny úrad

Návrh VZN č. 3/2018 o poskytovaní sociálnych služieb
 navrh_vzn_3_2018_o_poskytovani_socialnych_sluzieb.pdf (329.3 kB) (329.3 kB)

 
Návrh VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017 o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Lamač a majetku zvereného jej do správy
 Návrh_VZN_2_2018_korým_sa_mení_a_dopĺňa_VZN_6_2017_o_minimálnych_cenách_nájmu.pdf (3.2 MB) (3.2 MB)

 
Návrh VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2017 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Lamač
 Návrh_VZN_1_2018_ktorým_sa_mení_a_dopĺňa_VZN_9_2017_o_miestnych_daniach.pdf (236.3 kB) (236.3 kB)

 
Oznámenie výsledku vybavenia petície „Podanie hromadnej pripomienky“, súčasťou ktorej bola aj „Petícia k hromadnej pripomienke k návrhu územného plánu zóny Zečák, Bratislava – Lamač“
 Oznámenie výsledku vybavenia petície_579.pdf (271.3 kB) (271.3 kB)

 
Oznámenie - Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie -ÚPZ Zečák Bratislava - Lamač
 oznamenie_prerokovanie_SEA_vr.pdf (195.8 kB) (195.8 kB)

 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač pre roky 2018-2020 Tabuľka č. 1: Príjmový rozpočet na roky 2018 -2020
 Tabuľka 1 - Rozpočet 2018-2020.pdf (150.2 kB) (150.2 kB)

 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač pre roky 2018-2020 Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na roky 2018 - 2020 podľa rozpočtovej klasifikácie (výdavkový)
 Tabuľka 2 - Rozpočet 2018-2020.pdf (360.6 kB) (360.6 kB)

 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač pre roky 2018-2020 Tabuľka č. 3: Programový rozpočet na roky 2018 - 2020 podľa rozpočtovej klasifikácie (výdavkový)
 Tabuľky 3 Rozpočet  2018-2020.pdf (127.8 kB) (127.8 kB)

 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač pre roky 2018-2020 Tabuľka č. 4: Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na roky 2017 - 2018
 Tabuľky 4 Rozpočet  2018-2020.pdf (133.2 kB) (133.2 kB)

 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač pre roky 2018-2020 Tabuľka č. 5: Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na roky 2018 - 2020
 Tabuľky 5 Rozpočet  2018-2020.pdf (132.4 kB) (132.4 kB)

 
Návrh 3. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač v roku 2017
 Návrh 3. úpravy rozpočtu.pdf (179.8 kB) (179.8 kB)

 
Návrh VZN č. 6/2017 o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Lamač a majetku zvereného jej do správy
 Návrh_VZN_6_2017_o_minimálnych_cenách_za_nájom.pdf (314.4 kB) (314.4 kB)

 
Oznámenie o výsledku vybavenia petície
 Oznámenie o výsledku vybavenia petície - web.pdf (273.6 kB) (273.6 kB)

 
Návrh VZN č. 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 zo dňa 15.12.2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava – Lamač v znení všeobecne záväzného nariadenia
 Návrh_VZN_5_2017_Úradná_tabuľa.pdf (256.9 kB) (256.9 kB)

 
Návrh VZN č. 4/2017o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území Mestskej časti Bratislava – Lamač
 Návrh_VZN_4_2017_Úradná_tabuľa.pdf (228.2 kB) (228.2 kB)

 
Návrh 2. úpravy rozpočtu MČ BA - Lamač v roku 2017
 Návrh 2. úpravy rozpočtu 2017 UT.pdf (162.7 kB) (162.7 kB)

 
Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač
 Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra UT.pdf (166.8 kB) (166.8 kB)

 
Záverečný účet MČ Ba - Lamač za rok 2016_časť 4.
 záverečný účet0004.PDF (800.1 kB) (800.1 kB)

 
Záverečný účet MČ Ba - Lamač za rok 2016_časť 3.
 záverečný účet0003.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Záverečný účet MČ Ba - Lamač za rok 2016_časť 2.
 záverečný účet0002.PDF (2.6 MB) (2.6 MB)

 
Záverečný účet MČ Ba - Lamač za rok 2016_časť 1.
 záverečný účet0001.PDF (10.1 MB) (10.1 MB)

 
Záverečný účet MČ Ba - Lamač za rok 2016
 Záverečný účet MČ Bratislava-Lamač za rok 2016.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Návrh 1. úpravy rozpočtu MČ BA - Lamač v roku 2017
 Návrh 1. úpravy rozpočtu 2017.pdf (162.6 kB) (162.6 kB)

 
Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019 - príjmová časť
 Tabuľka 1 Rozpočet 2017-2019.pdf (147.4 kB) (147.4 kB)

 
Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019 - výdavková časť
 Tabuľka 2 Rozpočet 2017-2019.pdf (361.9 kB) (361.9 kB)

 
Návrh programového rozpočtu na roky 2017 - 2019 - podľa rozpočtovej klasifikácie
 Tabuľka 3 Rozpočet  2017-2019.pdf (127.6 kB) (127.6 kB)

 
Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na roky 2016 - 2017
 Tabuľka 4 Rozpočet  2017-2019.pdf (133.3 kB) (133.3 kB)

 
Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na roky 2017 - 2019
 Tabuľka 5 Rozpočet  2017-2019.pdf (132.2 kB) (132.2 kB)

 
Kanalizácia Lamač“- oznámenie o začatí ÚK
 kanalizácia.PDF (951.9 kB) (951.9 kB)

 
Návrh 3. úpravy rozpočtu v roku 2016
 Návrh 3. úpravy rozpočtu 2016 web.pdf (156.3 kB) (156.3 kB)

 
Návrh 2. úpravy rozpočtu v roku 2016
 Návrh 2. úpravy rozpočtu 2016 web.pdf (46 kB) (46 kB)

 
VZN č 1/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava – Lamač, ktoré dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Lamač č. 5/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava – Lamač
 VZN.PDF (551.6 kB) (551.6 kB)

 
Návrh novely VZN o pravidlách času predaja v obchodoch HAZARD
 Návrh novely VZN o pravidlách času predaja v obchodoch HAZARD.doc (44 kB) (44 kB)

 
Návrh 2. úpravy rozpočtu v roku 2016
 2 uprava rozpoctu 2016.pdf (32.5 kB) (32.5 kB)

 
Návrh 1. úpravy rozpočtu v roku 2016
 Návrh 1. úpravy rozpočtu 2016.pdf (47 kB) (47 kB)

 
Návrh záverečného účtu MČ Bratislava - Lamač za rok 2015 - 1. časť
 Návrh záverečného úču016.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Návrh záverečného účtu MČ Bratislava - Lamač za rok 2015 - 2. časť
 Bod 6 zaverecny ucet -2- cast 1201520160602_10542611.pdf (5.2 MB) (5.2 MB)

 
Návrh záverečného účtu MČ Bratislava - Lamač za rok 2015 - 3. časť
 Bod 6 zaverecny ucet-3-cast 2201520160602_11014031.pdf (7.9 MB) (7.9 MB)

 
Návrh záverečného účtu MČ Bratislava - Lamač za rok 2015 - 4. časť
 Bod 6 sprava nezavisleho auditora 201520160602_11032505.pdf (626.4 kB) (626.4 kB)

 
Program hospodánskeho rozvoia a sociálnelho rozvoja mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves
 PHSR Devínska.PDF (1.8 MB) (1.8 MB)

 
Oznam o začatí prác na odstránení stavby.
 docasne_premostenie.pdf (735.1 kB) (735.1 kB)

 
Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení - 2
 Brožúra-SPP.pdf (608.7 kB) (608.7 kB)

 
Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení -1
 Plagát-SPP.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 - Príjmový rozpočet na r. 2015-2017
 rozpočet 2015 - 2017 príjmy.pdf (194.6 kB) (194.6 kB)

 
Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 - Výdavkový rozpočet na r. 2015
 rozpočet 2015 výdavky.PDF (4.4 MB) (4.4 MB)

 
Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 - Výdavkový rozpočet na r. 2016
 rozpočet 2016 výdavky.PDF (4.4 MB) (4.4 MB)

 
Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 - Výdavkový rozpočet na r. 2017
 rozpočet 2017 výdavky.PDF (4.5 MB) (4.5 MB)

 
Stanovy združenia JPU
 Stanovy.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Od 1. januára 2015 nadobudla účinnosť novela zákona č.24/2006Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie schválená NR SR pod číslom 314/2014 Z.z. Táto novela zároveň zmenila ustanovenia stavebného zákona upravujúce územné konania o umiestnení stavy, územné konania o využití územia, stavebné konania o povolení stavieb a kolaudačné konania, iba ku ktorým sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu (zákon24/2006 Z.z.)

V zmysle tejto novelizácie stavebný úrad zverejňuje žiadosti o začatí územného, stavebného a kolaudačného konania (bez príloh) a rozhodnutia na úradnej tabuli  a na svojom webovom sídle k stavbám, ku ktorým sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu (stavebný zákon: § 35 ods. 2, § 39 ods. 2, § 58 a ods. 3, § 66 ods.2, § 69 ods. 3, § 140 c).

V roku 2008 bolo ukončené povinné hodnotenie navrhovanej činnosti „Polyfunkčné územie Lamačská brána, Bratislava“, ktorá predstavuje výstavbu rozsiahleho komplexu objektov pre obchod, služby, administratívu, občiansku vybavenosť a bývanie.

Povinné hodnotenie bolo ukončené Záverečným stanoviskom MŽP SR č. 1581/2008-3.4/fp zo dňa 04.07.2008, ktoré je zverejnené na stránke www.enviroportal.sk.


 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Bory Home I. – Oznámenie o začatí SK

 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 19.4.2018

meniny má: Jela

ÚvodÚvodná stránka