Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Elektronická úradná tabuľa

Miestny úrad

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Lamač číslo 3/2018 zo dňa 15.02.2018 o poskytovaní sociálnych služieb
 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Lamač číslo 3-2018 zo dňa 15.02.2018 o poskytovaní sociálnych služieb.pdf (329.3 kB) (329.3 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Lamač číslo 2_2018_o_minimálnych_cenách_nájmu
 Návrh_VZN_2_2018_korým_sa_mení_a_dopĺňa_VZN_6_2017_o_minimálnych_cenách_nájmu.pdf (3.2 MB) (3.2 MB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Lamač číslo 1_2018_ktorým_sa_mení_a_dopĺňa_VZN_9_2017_o_miestnych_daniach
 VZN_1_2018_ktorým_sa_mení_a_dopĺňa_VZN_9_2017_o_miestnych_daniach.pdf (237.5 kB) (237.5 kB)

 
VV- Oznámenie o vstupe na pozemok
 Oznámenie SPP.PDF (776.1 kB) (776.1 kB)

 
Návrh VZN č. 3/2018 o poskytovaní sociálnych služieb
 navrh_vzn_3_2018_o_poskytovani_socialnych_sluzieb.pdf (329.3 kB) (329.3 kB)

 
Návrh VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017 o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Lamač a majetku zvereného jej do správy
 Návrh_VZN_2_2018_korým_sa_mení_a_dopĺňa_VZN_6_2017_o_minimálnych_cenách_nájmu.pdf (3.2 MB) (3.2 MB)

 
Návrh VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2017 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Lamač
 Návrh_VZN_1_2018_ktorým_sa_mení_a_dopĺňa_VZN_9_2017_o_miestnych_daniach.pdf (236.3 kB) (236.3 kB)

 
Oznámenie o ukončení platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov, ktoré boli pridelené v zmysle pôvodného ustanovenia § 15 zákona č. 330/1991 Zb. a upresnenie ďalšieho postupu užívateľov/vlastníkov
 20180131-Okresný úrad oznámenie.pdf (3.6 MB) (3.6 MB)

 
Oznámenie výsledku vybavenia petície „Podanie hromadnej pripomienky“, súčasťou ktorej bola aj „Petícia k hromadnej pripomienke k návrhu územného plánu zóny Zečák, Bratislava – Lamač“
 Oznámenie výsledku vybavenia petície_579.pdf (271.3 kB) (271.3 kB)

 
Oznámenie výsledku vybavenia petície „Petícia na podporu pripomienok k územnému plánu zóny Zečák Bratislava“
 Oznámenie výsledku vybavenia petície_577.pdf (273.2 kB) (273.2 kB)

 
Oznámenie - Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie -ÚPZ Zečák Bratislava - Lamač
 oznamenie_prerokovanie_SEA_vr.pdf (195.8 kB) (195.8 kB)

 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač pre roky 2018-2020 Tabuľka č. 1: Príjmový rozpočet na roky 2018 -2020
 Tabuľka 1 - Rozpočet 2018-2020.pdf (150.2 kB) (150.2 kB)

 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač pre roky 2018-2020 Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na roky 2018 - 2020 podľa rozpočtovej klasifikácie (výdavkový)
 Tabuľka 2 - Rozpočet 2018-2020.pdf (360.6 kB) (360.6 kB)

 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač pre roky 2018-2020 Tabuľka č. 3: Programový rozpočet na roky 2018 - 2020 podľa rozpočtovej klasifikácie (výdavkový)
 Tabuľky 3 Rozpočet  2018-2020.pdf (127.8 kB) (127.8 kB)

 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač pre roky 2018-2020 Tabuľka č. 4: Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na roky 2017 - 2018
 Tabuľky 4 Rozpočet  2018-2020.pdf (133.2 kB) (133.2 kB)

 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač pre roky 2018-2020 Tabuľka č. 5: Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na roky 2018 - 2020
 Tabuľky 5 Rozpočet  2018-2020.pdf (132.4 kB) (132.4 kB)

 
Návrh 3. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač v roku 2017
 Návrh 3. úpravy rozpočtu.pdf (179.8 kB) (179.8 kB)

 
Návrh VZN č. 6/2017 o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Lamač a majetku zvereného jej do správy
 Návrh_VZN_6_2017_o_minimálnych_cenách_za_nájom.pdf (314.4 kB) (314.4 kB)

 
Oznámenie o výsledku vybavenia petície
 Oznámenie o výsledku vybavenia petície - web.pdf (273.6 kB) (273.6 kB)

 
Návrh VZN č. 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 zo dňa 15.12.2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava – Lamač v znení všeobecne záväzného nariadenia
 Návrh_VZN_5_2017_Úradná_tabuľa.pdf (256.9 kB) (256.9 kB)

 
Návrh VZN č. 4/2017o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území Mestskej časti Bratislava – Lamač
 Návrh_VZN_4_2017_Úradná_tabuľa.pdf (228.2 kB) (228.2 kB)

 
Návrh 2. úpravy rozpočtu MČ BA - Lamač v roku 2017
 Návrh 2. úpravy rozpočtu 2017 UT.pdf (162.7 kB) (162.7 kB)

 
Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač
 Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra UT.pdf (166.8 kB) (166.8 kB)

 
Záverečný účet MČ Ba - Lamač za rok 2016_časť 4.
 záverečný účet0004.PDF (800.1 kB) (800.1 kB)

 
Záverečný účet MČ Ba - Lamač za rok 2016_časť 3.
 záverečný účet0003.PDF (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Záverečný účet MČ Ba - Lamač za rok 2016_časť 2.
 záverečný účet0002.PDF (2.6 MB) (2.6 MB)

 
Záverečný účet MČ Ba - Lamač za rok 2016_časť 1.
 záverečný účet0001.PDF (10.1 MB) (10.1 MB)

 
Záverečný účet MČ Ba - Lamač za rok 2016
 Záverečný účet MČ Bratislava-Lamač za rok 2016.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Návrh 1. úpravy rozpočtu MČ BA - Lamač v roku 2017
 Návrh 1. úpravy rozpočtu 2017.pdf (162.6 kB) (162.6 kB)

 
Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019 - príjmová časť
 Tabuľka 1 Rozpočet 2017-2019.pdf (147.4 kB) (147.4 kB)

 
Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019 - výdavková časť
 Tabuľka 2 Rozpočet 2017-2019.pdf (361.9 kB) (361.9 kB)

 
Návrh programového rozpočtu na roky 2017 - 2019 - podľa rozpočtovej klasifikácie
 Tabuľka 3 Rozpočet  2017-2019.pdf (127.6 kB) (127.6 kB)

 
Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na roky 2016 - 2017
 Tabuľka 4 Rozpočet  2017-2019.pdf (133.3 kB) (133.3 kB)

 
Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na roky 2017 - 2019
 Tabuľka 5 Rozpočet  2017-2019.pdf (132.2 kB) (132.2 kB)

 
Kanalizácia Lamač“- oznámenie o začatí ÚK
 kanalizácia.PDF (951.9 kB) (951.9 kB)

 
Návrh 3. úpravy rozpočtu v roku 2016
 Návrh 3. úpravy rozpočtu 2016 web.pdf (156.3 kB) (156.3 kB)

 
Návrh 2. úpravy rozpočtu v roku 2016
 Návrh 2. úpravy rozpočtu 2016 web.pdf (46 kB) (46 kB)

 
VZN č 1/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava – Lamač, ktoré dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Lamač č. 5/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava – Lamač
 VZN.PDF (551.6 kB) (551.6 kB)

 
Návrh novely VZN o pravidlách času predaja v obchodoch HAZARD
 Návrh novely VZN o pravidlách času predaja v obchodoch HAZARD.doc (44 kB) (44 kB)

 
Návrh 2. úpravy rozpočtu v roku 2016
 2 uprava rozpoctu 2016.pdf (32.5 kB) (32.5 kB)

 
Návrh 1. úpravy rozpočtu v roku 2016
 Návrh 1. úpravy rozpočtu 2016.pdf (47 kB) (47 kB)

 
Návrh záverečného účtu MČ Bratislava - Lamač za rok 2015 - 1. časť
 Návrh záverečného úču016.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Návrh záverečného účtu MČ Bratislava - Lamač za rok 2015 - 2. časť
 Bod 6 zaverecny ucet -2- cast 1201520160602_10542611.pdf (5.2 MB) (5.2 MB)

 
Návrh záverečného účtu MČ Bratislava - Lamač za rok 2015 - 3. časť
 Bod 6 zaverecny ucet-3-cast 2201520160602_11014031.pdf (7.9 MB) (7.9 MB)

 
Návrh záverečného účtu MČ Bratislava - Lamač za rok 2015 - 4. časť
 Bod 6 sprava nezavisleho auditora 201520160602_11032505.pdf (626.4 kB) (626.4 kB)

 
Program hospodánskeho rozvoia a sociálnelho rozvoja mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves
 PHSR Devínska.PDF (1.8 MB) (1.8 MB)

 
Oznam o začatí prác na odstránení stavby.
 docasne_premostenie.pdf (735.1 kB) (735.1 kB)

 
Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení - 2
 Brožúra-SPP.pdf (608.7 kB) (608.7 kB)

 
Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení -1
 Plagát-SPP.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 - Príjmový rozpočet na r. 2015-2017
 rozpočet 2015 - 2017 príjmy.pdf (194.6 kB) (194.6 kB)

 
Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 - Výdavkový rozpočet na r. 2015
 rozpočet 2015 výdavky.PDF (4.4 MB) (4.4 MB)

 
Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 - Výdavkový rozpočet na r. 2016
 rozpočet 2016 výdavky.PDF (4.4 MB) (4.4 MB)

 
Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 - Výdavkový rozpočet na r. 2017
 rozpočet 2017 výdavky.PDF (4.5 MB) (4.5 MB)

 
Stanovy združenia JPU
 Stanovy.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 

Referát územného konania a stavebného poriadku - stavebný úrad

Rozhodnutie OÚ BA – Vstavba plynovej kotolne v BD Bakošova 42, 44

 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Od 1. januára 2015 nadobudla účinnosť novela zákona č.24/2006Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie schválená NR SR pod číslom 314/2014 Z.z. Táto novela zároveň zmenila ustanovenia stavebného zákona upravujúce územné konania o umiestnení stavy, územné konania o využití územia, stavebné konania o povolení stavieb a kolaudačné konania, iba ku ktorým sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu (zákon24/2006 Z.z.)

V zmysle tejto novelizácie stavebný úrad zverejňuje žiadosti o začatí územného, stavebného a kolaudačného konania (bez príloh) a rozhodnutia na úradnej tabuli  a na svojom webovom sídle k stavbám, ku ktorým sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu (stavebný zákon: § 35 ods. 2, § 39 ods. 2, § 58 a ods. 3, § 66 ods.2, § 69 ods. 3, § 140 c).

V roku 2008 bolo ukončené povinné hodnotenie navrhovanej činnosti „Polyfunkčné územie Lamačská brána, Bratislava“, ktorá predstavuje výstavbu rozsiahleho komplexu objektov pre obchod, služby, administratívu, občiansku vybavenosť a bývanie.

Povinné hodnotenie bolo ukončené Záverečným stanoviskom MŽP SR č. 1581/2008-3.4/fp zo dňa 04.07.2008, ktoré je zverejnené na stránke www.enviroportal.sk.


 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Obchodný dom KIKA II – Oznámenie o začatí konania

 
Obchodný dom KIKA II - Návrh na vydanie ÚR

 

TV BRATISLAVA, City TV

dnes je: 18.2.2018

meniny má: Jaromír

webygroup
ÚvodÚvodná stránka