Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie pre občanov - Posedenie pre jubilantov, Večera pre osamelýchVytlačiť
 

Oznámenie pre občanov

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mestská časť Bratislava – Lamač nie je oprávnená zverejňovať zoznamy jubilantov, z ktorých by bolo možné určiť vek konkrétnej fyzickej osoby spolu s jej menom a priezviskom a rovnako tak ani využívať svoje databázy na zisťovanie týchto údajov a pozývanie občanov na základe kritérií akými je napríklad dovŕšený vek, či narodenie dieťaťa na spoločenské podujatia (Posedenie jubilantov, Večera pre osamelých, Uvítanie do života), bez ich predchádzajúceho súhlasu. Na základe týchto skutočností bola mestská časť nútená pristúpiť ku zmenám v organizovaní spomínaných podujatí.

 

Posedenie pre jubilantov

Mestská časť Bratislava – Lamač organizuje v pravidelných intervaloch (jedenkrát za štvrťrok) posedenia pre jubilantov, ktorí dovŕšili vek 75, 80, 85 a viac rokov. Posedenie pre jubilujúcich občanov dosahujúcich svoje výročie v mesiacoch október až december 2018 sa uskutoční dňa 11. decembra 2018 o 14:00 hod. v Spoločenskom centre Lamač, Malokarpatské nám. 8-10.

Týmto si dovoľujeme vyzvať obyvateľov našej mestskej časti, ktorí v mesiacoch október až december 2018 dovŕšili alebo dovŕšia vek 75, 80, 85 a viac rokov, zároveň nie sú umiestnení v zariadení sociálnych služieb a majú záujem zúčastniť sa posedenia, aby sa prihlásili prostredníctvom prihlášky zverejnenej na webovom sídle mestskej časti www.lamac.sk, v záložke „Tlačivá“ v časti „Sociálne“ (prihláška je v tlačenej verzii k dispozícii aj v podateľni miestneho úradu). Vyplnené tlačivo prihlášky je možné zaslať e-mailom na adresu: filadelfiova@lamac.sk alebo priniesť osobne do podateľne miestneho úradu.    

Akceptované budú prihlášky doručené najneskôr do 26.11.2018, na základe ktorých bude miestny úrad mestskej časti zasielať jubilantom osobné pozvánky.

 

Večera pre osamelých

Mestská časť Bratislava – Lamač pod záštitou Komisie pre veci sociálne, zdravotné a bytové pri miestnom zastupiteľstve organizuje každoročne predvianočné posedenie pre seniorov – Večeru pre osamelých. Spoločenské podujatie sa bude konať dňa 18. decembra 2018 o 16:00 hod. v školskej jedálni pri ZŠ, Malokarpatské nám. 1.

Týmto si dovoľujeme vyzvať obyvateľov našej mestskej časti, ktorí dovŕšili vek 65 rokov a žijú v domácnosti sami (t.j. bez partnerov, detí alebo blízkej osoby), zároveň nie sú umiestnení v zariadení sociálnych služieb a majú záujem zúčastniť sa podujatia, aby sa prihlásili prostredníctvom prihlášky zverejnenej na webovom sídle mestskej časti www.lamac.sk, v záložke „Tlačivá“ v časti „Sociálne“ (prihláška je v tlačenej verzii k dispozícii aj v podateľni miestneho úradu). Vyplnené tlačivo prihlášky je možné zaslať e-mailom na adresu: filadelfiova@lamac.sk alebo priniesť osobne do podateľne miestneho úradu.   

Akceptované budú prihlášky doručené najneskôr do 10.12.2018, na základe ktorých bude miestny úrad mestskej časti zasielať záujemcom osobné pozvánky.

 

     


 
 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 24.4.2019

meniny má: Juraj

ÚvodÚvodná stránka