Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Vítame Vás na stránke mestskej časti Bratislava - Lamač

Smútočné oznámenie

Fabo1.png

                      S poľutovaním oznamujeme, že dňa 17.8.2017
          nás navždy opustil dlhoročný spolupracovník pracovnej čaty
                                 Ľubomír Fabo vo vek ...viac...


 

Aktuálne výzvy na predkladanie ponúk

Mestská časť vyhlásila výzvy na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou ...

viac...


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta Slovenskej republiky
V Y H L A S  U J E
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50m o ...viac...


 

BUĎTE OSTRAŽITÍ A NEDAJTE ŠANCU PODVODNÍKOM!

Vážení spoluobčania,
boli sme požiadaný Policajným zborom v Bratislave IV,
aby sme zverejnili nasledovný oznam:
BUĎTE OSTRAŽITÍ A NEDAJTE ŠANCU PODVODNÍKOM!  
Polícia vy ...viac...


 

Výzva na voľby členov rady školy

Voľby na členov rady školy
viac...


 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !!!

Vážení občania,
V týchto dňoch sa opakovane zlodeji vlámali do bytov v Lamači a preto Vás zdvorilo žiadame o vzájomnú obozretnosť a týmto Vás upozorňujeme na niektoré zásady, ktoré je potrebné ...viac...


 

Oznámenie - Bezplatné právne služby počas letných práznin

Právne služby počas letných prázdnin JUDr. Štefan Kočan, PhD.  poskytovať nebude. Najbližšií termín poskytovania právnych služieb bude 06.09.2017.
viac...


 

Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač uznesením č. 62/2017/VII zo dňa 22.06.2017

v y h l a s u  j e

podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov termín konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač na deň 21.09.2017;

u s t a n o v u j e

podľa § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač a náležitosti prihlášky nasledovne ....

viac...


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.
viac...


 

NOVÉ PRACOVNÉ MIESTO v pracovnej čate letnej a zimnej údržby

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Lamač hľadá na oddelenie dopravy a územného rozvoja - na úsek verejnoprospešných služieb zamestnanca do pracovnej čaty letnej a zimnej údržby.

viac...


 

NOVÉ PRACOVNÉ MIESTO v opatrovateľskej službe

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Lamač hľadá na oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí - referát opatrovateľskej služby opatrovateľku do domácnosti (terénna opatrovateľská služba)

viac...


 

OZNAM - SKLÁDKY

V súčasnej dobe prebieha monitoring čiernych skládok ako aj neoprávneného nakladania s odpadmi. Vaše podnety žiadame poslať na: skladky@lamac.sk
viac...


 

Zoznam zosnulých vlastníkov - Zečák

Zoznam zosnulých vlastníkov zapísaných na liste vlastníctva k pozemkom v lokalite Zečák.
 
viac...


 

OZNAM - VTÁČIA CHRÍPKA

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava- mesto, dňa 20.3.2017 zrušila vydané opatrenia týkajúce sa moru hydiny- vtáčia chrípka z dôvodu, že v období od 11.2.2017 nebol zaznamenaný žiadn ...viac...


 

Kultúra a šport

1.9. - 3.9.2017   17,00-24,00

obrázok-1.jpg

Malokarpatské námestie

Rozálske hody 2017

MÚ Bratislava-Lamač

Tešíme sa na Vás.


 
Súbor na stiahnutie Plagát-A4.jpg Plagát-A4.jpg (2.5 MB)

TV BRATISLAVA, City TV

dnes je: 21.8.2017

meniny má: Jana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka