Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Vítame Vás na stránke mestskej časti Bratislava - Lamač

Dôležitý oznam.

Vážení spoluobčania,
vzhľadom k tomu, že v poslednom čase v našej Mestskej časti došlo k opakovaným vlámaniam a krádežiam do bytov a rodinných domov. Odporúčame Vám zvýšiť pozornosť a všímať si ...viac...


 

Oznámenie - Bezplatné právne služby počas letných práznin

Právne služby počas letných prázdnin JUDr. Štefan Kočan, PhD.  poskytovať nebude. Najbližšií termín poskytovania právnych služieb bude 06.09.2017.
viac...


 

Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač uznesením č. 62/2017/VII zo dňa 22.06.2017

v y h l a s u  j e

podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov termín konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač na deň 21.09.2017;

u s t a n o v u j e

podľa § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač a náležitosti prihlášky nasledovne ....

viac...


 

O Z N A M - BIO odpad

Oznámenie o pristavovaní kontajnerov
na biologicky rozložiteľný odpad v mesiaci júl 2017
viac...


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.
viac...


 

Oznámenie - Ohlasovňa pobytu počas letných prázdnin

V dňoch od  24. 07. (pondelok) do 04. 08. (piatok) 2017
nebudú na Miestnom úrade stránkové hodiny Ohlasovne pobytu z dôvodu čerpania letnej dovolenky zamestnanca Ohlasovne pobytu nasledovné: ...viac...


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
vyhlasuje
čas zvýčenéh nebezpečenstva a vzniku požiarov.
Viac informácií v prílohe.
viac...


 

OZNAM - bezplatné právne služby

doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD. bude poskytovať bezplatné právne služby od 14.06.2017 (vrátane) v priestoroch Kina Lamač, každú stredu v čase od 10:00 hod. – 12:00 hod.
viac...


 

NOVÉ PRACOVNÉ MIESTO v pracovnej čate letnej a zimnej údržby

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Lamač hľadá na oddelenie dopravy a územného rozvoja - na úsek verejnoprospešných služieb zamestnanca do pracovnej čaty letnej a zimnej údržby.

viac...


 

NOVÉ PRACOVNÉ MIESTO v opatrovateľskej službe

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Lamač hľadá na oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí - referát opatrovateľskej služby opatrovateľku do domácnosti (terénna opatrovateľská služba)

viac...


 

OZNAM - SKLÁDKY

V súčasnej dobe prebieha monitoring čiernych skládok ako aj neoprávneného nakladania s odpadmi. Vaše podnety žiadame poslať na: skladky@lamac.sk
viac...


 

TV BRATISLAVA, City TV

dnes je: 21.7.2017

meniny má: Daniel

webygroup
ÚvodÚvodná stránka