Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty

Klientske centrum 
Mestská časť Bratislava - Lamač+ 421 2 64 78 00 65
Malokarpatské námestie č. 9, Bratislava 841 03+ 421 2 64 78 15 81
 klientskecentrum@lamac.sk
Dispečing 
Nahlasovanie mimoriadnych udalostí 0948 337 317
- zimná údržba 
- poruchy a havarijné stavy objektov vo vlastníctve a v správe MČ BA-Lamač 
- poškodenia majetku vo vlastníctve a v správe MČ BA-Lamač 
- poškodenia miestnych komunikácií III. a IV. triedy v správe MČ BA-Lamač 
  
Správu a údržbu miestnych komunikácií I. a II. triedy zabezpečuje  
hlavné mesto SR Bratislava0902 985 887
 dispecing@lamac.sk
Kancelária starostu a prednostu 
BLAŽENA KUSÁblazena.kusa@lamac.sk
 sekretariat@lamac.sk
Prednosta 
MGR. MICHAELA KÖVÁRI MRÁZOVÁmichaela.kovari-mrazova@lamac.sk
 prednosta@lamac.sk
Samostatný referát komunikácie a kultúry 
MGR. MÁRIA ŠIMONČIČOVÁmaria.simoncicova@lamac.sk
vedúca referátu komunikácie a kultúry 
ONDREJ POLÁKkniznica@lamac.sk
miestna knižnica 
Samostatný referát stratégie a územného plánovania 
ING. ARCH. MÁRIA RAJECKÁmaria.rajecka@lamac.sk
vedúca referátu 
MGR. RUDOLF BRÍDZIKrudolf.bridzik@lamac.sk
referent GIS 
Oddelenie vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb 
MGR. TOMÁŠ PÉNZEŠtomas.penzes@lamac.sk
vedúci oddelenia 
MGR. ANDREA HÚŠKOVÁandrea.huskova@lamac.sk
vedúca samostatného referátu organizácie a klientskych služieb 
GABRIELA ZELENÁKOVÁgabriela.zelenakova@lamac.sk
referentka Klientskeho centra  
(ohlasovňa pobytu, osvedčovanie podpisov a listín, pokladňa) 
BC.HANA TREGLOVÁhana.treglova@lamac.sk
referentka Klientskeho centra 
(podateľňa a správa registratúry) 
SILVIA MAGÁTHOVÁsilvia.magathova@lamac.sk
referentka Klientskeho centra 
(parkovacia politika) 
ANNA DUDOVÁanna.dudova@lamac.sk
referentka Klientského centra 
MGR. MIROSLAV MIKOmiroslav.miko@lamac.sk
referent právnych služieb 
MGR. TOMÁŠ BARANtomas.baran@lamac.sk
referent právnych služieb 
TAMARA FILADELFIOVÁtamara.filadelfiova@lamac.sk
referentka sociálnych vecí, opatrovateľská služba 
Oddelenie ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva 
ING. DIANA SZUTTOROVÁdiana.szuttorova@lamac.sk
vedúca oddelenia 
HELENA DÉKÁNYOVÁhelena.dekanyova@lamac.sk
vedúca rozpočtu, ekonomiky a daní 
HELENA SLOBODOVÁhelena.slobodova@lamac.sk
referent účtovníctva 
ING. ANNA NEMCOVÁanna.nemcova@lamac.sk
referent miestnych poplatkov, správa daní 
ĽUBICA KUČEROVÁlubica.kucerova@lamac.sk
referent ľudských zdrojov a miezd 
MGR. HANA IFKOVÁhana.ifkova@lamac.sk
referent vnútorných vzťahov 
ALENA HRDLIČKOVÁalena.hrdlickova@lamac.sk
Referát prevádzky škôl, školských a predškolských zariadení  
ING. JÁN IVANKOVIČjan.ivankovic@lamac.sk
správa športovísk a detských ihrísk 
Oddelenie územného rozvoja, životného prostredia a majetku  
MIROSLAV JESENSKÝmiroslav.jesensky@lamac.sk 
referent správy majetku a verejného poriadku  
ING. MAREK POLÁŠmarek.polas@lamac.sk 
referent životného prostredia  
ING. MIROSLAVA POKORNÁmiroslava.pokorna@lamac.sk 
referent investičných činností  
Oddelenie územného konania a stavebného poriadku 
ING. VLASTISLAVA RYCHTÁRIKOVÁvlastislava.rychtarikova@lamac.sk
vedúca oddelenia 
ING. VERONIKA DEMETROVIČOVÁveronika.demetrovicova@lamac.sk
referent územného konania a stavebného poriadku 
ING. ARCH. ALENA KNOPPOVÁalena.knoppova@lamac.sk
referent územného konania a stavebného poriadku 

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka